Robert Kosmal

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy ds. wyceny przedsiębiorstw

Ekspert od wyceny i finansowania przedsiębiorstw. Pomaga dużym i średnim firmom dokonać rzetelnej wyceny biznesu i stworzyć odpowiednią strukturę finansowania. Specjalizuje się w przygotowywaniu wyceny pod „pre-pack” zgodnie z wymogami prawa upadłościowego. Doradza również przy sprzedaży przedsiębiorstw i pozyskaniu finansowania.

Jego atutem jest szeroka wiedza ekonomiczno-finansowa zdobyta poprzez praktykę w największych Bankach i koncernach o zasięgu międzynarodowym. Zarządzał portfelem spółek o łącznej ekspozycji kredytowej ponad 100 mln EUR. Przeprowadził szereg transakcji związanych z nabyciem, sprzedażą i wprowadzeniem spółek na rynek publiczny. Jego dużym osiągnięciem jest jedoczesne przeprowadzenie fuzji aż 7 podmiotów, z których dwa były notowane na warszawskiej giełdzie.

Od ponad 15 lat wdraża skuteczne, często niestandardowe rozwiązania, które pomagają klientom przejść przez kryzys obronną ręką i osiągnąć długoterminowy satysfakcjonujący efekt finansowy.

 

Poznaj nasz zespół