Upadłość firmy, prawo upadłościowe

Dlaczego musisz?

  • Na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy masz 30 dni, liczonych od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.
  • Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa są bardzo poważne, zaufaj nam - wolisz ich uniknąć.
  • Postępowania upadłościowe są skomplikowane oraz wymagają wiedzy prawnej i finansowej - nie warto działać w tym zakresie samodzielnie.

Kiedy należy ogłosić upadłość firmy?

Brak rentowności
Egzekucja komornicza
agresywni wierzyciele

Co oznacza upadłość firmy?

Upadłość firmy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie dłużej funkcjonować na rynku – przestaje być wypłacalne wobec swoich wierzycieli. Celem upadłości jest spłata zobowiązań i likwidacja firmy.

Prawo upadłościowe – podstawa prawna dla upadłości firmy

Podstawy do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa daje ustawa Prawo upadłościowe. Stanowi ona, że wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni, liczonych od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (niewypłacalność)!

Postępowanie w przypadku upadłości przedsiębiorstwa

Postępowanie upadłościowe możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest oczywiście złożenie do sądu wniosku o upadłość. Kolejno sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – dochodzi też do jego obwieszczenia. Następnie konieczne jest zgłoszenie wierzytelności, sporządzenie listy wierzytelności, a w końcu – likwidacja masy upadłości. Postępowanie powinno zakończyć się przygotowaniem planu podziału i zaspokojeniem wierzycieli.

Gdzie należy zgłosić wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość składamy do wydziału gospodarczego sądu rejonowego – właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o upadłość

Skutki niezłożenia wniosku o upadłość mogą być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwe. To m.in. możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązek odszkodowawczy wobec wierzycieli, czy odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółek z o.o. Nie czekaj więc i działaj!

Upadłość firmy a pracownicy

Prawo upadłościowe daje co najmniej kilka możliwości w zakresie zakończenia stosunków pracy. Co do zasady, w razie ogłoszenia upadłości, firma może zwolnić wszystkich pracowników. Przysługuje im jednak odprawa pieniężna, ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, a czasem też inne świadczenia.

Upadłość firmy – koszty

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1000 zł. Należy też wpłacić zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego. Dokładne koszty zależą od szczegółów konkretnego postępowania.

Wiemy,
jak ci pomóc!

  • Przygotujemy skuteczną strategię postępowania upadłościowego.
  • Opracujemy wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wszystkie niezbędne załączniki.
  • Będziemy reprezentować Twoją firmę w relacjach z wierzycielami, innymi podmiotami zaangażowanymi w postępowanie, a także na sali sądowej.

Skontaktuj się ze mną
już teraz!

Dariusz Kwiatkowski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
kontakt z nami

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3