Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu

Dlaczego musisz?

  • W przypadku członków zarządu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej nakładany jest w związku z niezgłoszeniem w terminie wniosku o upadłość.
  • Nałożenie takiego zakazu przez sąd praktycznie wyklucza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez nawet 10 lat!
  • Zakaz w praktyce oznacza, że osoba, która dotychczas była członkiem zarządu spółki, może pracować wyłącznie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Wiemy,
jak ci pomóc!

  • Zweryfikujemy, czy zachodzą przesłanki do orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przejmiemy całość formalności związanych z przygotowaniem do udziału w postępowaniu sądowym oraz zgromadzimy materiał dowodowy.
  • Udzielimy wsparcia w kontaktach z przeciwnikiem procesowym.

Skontaktuj się ze mną
już teraz!

Dariusz Kwiatkowski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
kontakt z nami

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3