Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Dlaczego musisz?

  • Jeśli nie złożyłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, choć ciążył na Tobie taki obowiązek, grozi Ci nałożenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • W efekcie takiego zakazu nie można prowadzić działalności na podstawie wpisu do CEiDG, być wspólnikiem spółki cywilnej, ani członkiem zarządu spółki prawa handlowego.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza de facto całkowite wyeliminowanie przedsiębiorcy z obrotu gospodarczego!

Wiemy,
jak ci pomóc!

  • Przejmiemy całość formalności związaną z przygotowaniem do udziału w postępowaniu o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Pomożemy skompletować rzetelny materiał dowodowy oraz będziemy reprezentować Cię na sali sądowej.
  • Całkowicie przejmiemy kontakt z przeciwnikiem procesowym.

Skontaktuj się ze mną
już teraz!

Dariusz Kwiatkowski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
kontakt z nami

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł