Grzegorz Ostrowski

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy w zakresie ekonomii, zarządzania i wyceny przedsiębiorstw

Charakteryzuje go rozległe, interdyscyplinarne doświadczenie i wysoka skuteczność prowadzonych działań. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów oraz zarządzania operacyjnego spółek w branżach związanych z budownictwem i przemysłem.

Przez ostatnie lata związany był z energetyką i budownictwem w firmach giełdowych, prowadząc sprawy związane z controlingiem i zarządzaniem całością spraw finansowych /szef kontrolingu oraz dyrektor finansowy/. W ramach restrukturyzacji Polimex Mostostal odpowiedzialny za obszar dezinwestycji, zarządzanie majątkiem oraz nadzór korporacyjny nad spółkami grupy kapitałowej /często jako członek rad nadzorczych/.

Zajmował również stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółkach grupy oraz Likwidatora spółek zagranicznych Węgry, Litwa, Niemcy) i krajowych grupy kapitałowej PxM.

Od maja 2018 roku jako Senior Partner/Doradca Restrukturyzacyjny w Kancelarii wspiera procesy restrukturyzacyjne w obszarach finansów i strategii w ramach projektów prowadzonych przez Kancelarię w zakresie: budowania planów restrukturyzacyjnych, doradztwa dla przedsiębiorstw: analizy ekonomiczno-finansowej, kreowania efektywnych strategii, dezinwestycji, optymalizacji procesów i zasobów, wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zarządzania ryzykiem w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Prowadzi również własne postepowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Autor i wykładowca szkoleń z analizy finansowej (m.in. jako Expert firmy Syndex Polska Sp. z o.o.). W ramach programu MBA prowadzonego wspólnie z SGH i WUM wykłady z obszaru Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Poznaj nasz zespół