Wojciech Rejewski

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, of counsel

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, a także współpracując z czołowymi kancelariami specjalizującymi się w upadłości i restrukturyzacji. Sporządził wiele wniosków upadłościowych oraz wniosków restrukturyzacyjnych. Reprezentował interesy dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w radach wierzycieli oraz podczas zgromadzeń wierzycieli w celu głosowania nad układem. Wspiera doradców restrukturyzacyjnych pełniących funkcje w postępowaniach insolwencyjnych.

Kompleksowa wiedza z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem procesowym umożliwiają mu znalezienie optymalnych rozwiązań dla klientów oraz osiągnięcie porozumienia nawet w szczególnie trudnych warunkach. Wysoka skuteczność sporządzonych przez niego wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również ilość zawartych przy jego wsparciu układów dowodzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbył studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Poznaj nasz zespół