PRAGMEL

PRAGMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000069402).

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Robert Kosmal. Spółka PRAGMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie została pozbawiona prawa do podejmowania czynności zwykłego zarządu. 

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 14 września 2020 r. będą spłacane w toku postępowania. Zobowiązania, które powstały przed 14 września 2020 r. będą spłacane zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli.

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GRz 27/20).

Postępowanie prowadzi kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy sp. z o.o. (02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 1, tel. (22) 11 99 047). Wierzyciele mogą kontaktować się z kancelarią mailowo na adres: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

PRAGMEL MSiG
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł