Dominika Siegel

Dominika Siegel – osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą SIEGEL DOMINIKA GOSPODARSTWO ROLNE w Stanclewie (PESEL 94092202323, NIP 7393903078, REGON 367969917).

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Robert Kosmal. Dłużnik Dominika Siegel – osoba fizyczna prowadząca działalność pod nazwą SIEGEL DOMINIKA GOSPODARSTWO ROLNE w Stanclewie nie został pozbawiony prawa do podejmowania czynności zwykłego zarządu. 

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 22 październik 2020 r. będą spłacane w toku postępowania. Zobowiązania, które powstały przed 22 październik 2020 r. będą spłacane zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli.

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy sekcja ds. upadłości i restrukturyzacji (sygn. akt V GRz 9/20).

Postępowanie prowadzi kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy sp. z o.o. (02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 1, tel. (22) 11 99 047). Wierzyciele mogą kontaktować się z kancelarią mailowo na adres: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł