Mazik Karol

Mazik Karol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Karol Mazik w Rychówku (NIP 6721884222, REGON 363564419).

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Grzegorz Ostrowski. Dłużnik Mazik Karol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Karol Mazik w Rychówku nie został pozbawiony prawa do podejmowania czynności zwykłego zarządu.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 18 stycznia 2021 r. będą spłacane w toku postępowania. Zobowiązania, które powstały przed 18 stycznia 2021 r. będą spłacane zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli.

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy w Koszalinie
VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VII GRz 3/21).

Postępowanie prowadzi kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy sp. z o.o. (02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 1, tel. (22) 11 99 047). Wierzyci

Mazik K. MSiG Mazik K. obwieszczenie
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
kontakt
kontakt