Instalexport

Instalexport Spółka Akcyjna, (KRS 0000022555).

Funkcję zarządcy w postępowaniu pełnił doradca restrukturyzacyjny Dariusz Kwiatkowski. 
Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 12 kwietnia 2016 r. były spłacane w toku postępowania.

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnym stwierdził wykonanie układu przyjętego przez wierzycieli i zatwierdzonego w dniu 14 maja 2018 r. Postanowienie jest prawomocne.

Postępowanie prowadził doradca restrukturyzacyjny Dariusz Kwiatkowski (02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 1, tel. (22) 11 99 047). Wierzyciele mogą kontaktować się z kancelarią mailowo pod adresem: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3