Gosp. Rolne Durst Zbigniew

Zbigniew Durst prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Durst Zbigniew w Barcicach (NIP 5811947061, REGON 221614640).

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Grzegorz Ostrowski. Zbigniew Durst prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Durst Zbigniew w Barcicach nie został pozbawiony prawa do podejmowania czynności zwykłego zarządu.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 5 lutego 2021 r. będą spłacane w toku postępowania. Zobowiązania, które powstały przed 5 lutego 2021 r. będą spłacane zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli.

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt VI GRz 5/21).

Postępowanie prowadzi kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy sp. z o.o. (02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 1, tel. (22) 11 99 047). Wierzyciele mogą kontaktować się z kancelarią mailowo na adres: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Durst Z. MSiG Durst Z. obwieszczenie
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3