dla przedsiębiorców

Kłopoty finansowe firmy transportowej. Jak uchronić się przed upadkiem?

Obecny kryzys gospodarczy ma silny wpływ na wiele branż, a jedną z najbardziej dotkniętych jest transport. Firmy transportowe zmagają się z coraz większymi problemami finansowymi, które mogą prowadzić do ich upadku.

Kryzys może spowodować nie tylko straty pieniężne, ale również utratę zaufania klientów i dotychczasowych partnerów biznesowych. W obliczu takiego zagrożenia należy wprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, które wyciągnie przedsiębiorstwo z kłopotów i poprawi płynność finansową. W tym celu najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów, mających doświadczenie i wiedzę w dziedzinie restrukturyzacji firm transportowych.

Najczęstsze przyczyny kłopotów finansowych w firmach transportowych

Kłopoty finansowe firm transportowych mają różne przyczyny. Do najczęstszych należą:

 • podwyżki cen paliwa,
 • rosnące koszty utrzymania pojazdów,
 • duża konkurencja na rynku,
 • spadek popytu na usługi transportowe.

Ponadto negatywnie na rynek wpłynęły również pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie. Zwiększyły w znacznym stopniu koszty związane z prowadzeniem działalności w transporcie.

Podwyżki cen paliwa

W ostatnim latach notowania paliw poszybowały mocno w górę. Dotyczy to w szczególności oleju napędowego, którego ceny przekraczały nawet poziom 8 zł za litr. W naturalny sposób miało to swoje przełożenie na spadające marże przewoźników, a nawet straty.

Obecnie ceny oleju napędowego utrzymują się na stabilnym poziomie, ale sytuacja na rynku paliw wciąż jest niepewna. Dlatego koszty działalności firm transportowych wciąż są wysokie.

Rosnące koszty utrzymania pojazdów

Właściciele firm transportowych ponoszą różnego rodzaju koszty związane z utrzymaniem floty pojazdów. Zaliczyć do nich trzeba w szczególności wydatki związane z:

 • serwisem mechanicznym,
 • zakupem części i materiałów eksploatacyjnych,
 • opłatami licencyjnymi i przewozowymi,
 • wykupem ubezpieczeń (OC, AC, NNW itd.).

Wzrost tych kosztów obciąża budżet przedsiębiorstwa i pogarsza płynność finansową.

Duża konkurencja na rynku

Bardzo duża rywalizacja na rynku transportowym powoduje, że firmy muszą konkurować cenami i coraz bardziej elastyczną ofertą. To może prowadzić do obniżania cen usług transportowych, co z kolei wpływa na mniejsze zyski.

Konkurencyjne środowisko biznesowe utrudnia również pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie obecnych. Dlatego wiele firm ma problemy z rozwojem i narzeka na małe obroty.

Spadek popytu na usługi transportowe

W czasach kryzysu i niepewności wiele firm ogranicza swoje działania, co ma przełożenie na spadek popytu na usługi transportowe. Wpływa to negatywnie na przychody przewoźników i prowadzi do problemów finansowych.

Konsekwencje niedoboru finansowego firmy

Długotrwałe problemy finansowe mają bardzo poważne skutki i prowadzą do:

 • spadku zysków i przychodów – firma ma coraz mniejsze obroty, marże i wpływy, co może osłabić jej pozycję na rynku,
 • trudności w spłacie zadłużeń i zobowiązań – jeśli przewoźnik ma problemy finansowe, może mieć trudności z terminową spłatą zobowiązań, co z kolei może prowadzić do jeszcze większych trudności finansowych. W konsekwencji firma może nie mieć pieniędzy na wynagrodzenia, rachunki oraz inne bieżące wydatki,
 • ryzyko bankructwa – w skrajnych przypadkach ciągłe problemy finansowe mogą doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy i jej wycofania się z rynku.

Sposoby radzenia sobie z trudnościami finansowymi

Oczywiście nie należy czekać, aż czarny scenariusz się ziści i Twoja firma zbankrutuje. Tak naprawdę wiele firm napotyka różnego rodzaju problemy finansowe. Dlatego należy do tych trudności podejść z rozwagą i wprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne.

Dokładna analiza finansowa firmy

Ważnym pierwszym krokiem w radzeniu sobie z kłopotami jest dokładna analiza finansowa firmy. Przejrzenie wszystkich dokumentów księgowych pozwala na zrozumienie bieżącej sytuacji firmy, zidentyfikowanie słabych punktów oraz określenie potencjalnych działań naprawczych.

Dlatego należy szczegółowo przeanalizować wszystkie przychody i koszty firmy. Sprawdzić, które usługi lub produkty generują największe dochody, a także zidentyfikować wydatki najbardziej obciążające budżet.

Analiza rentowności pozwoli zmapować obszary działalności firmy przynoszące największe zyski, a także te wymagające zmian. Często firmy odkrywają, że niektóre usługi lub produkty generują niższą marżę zysku, niż wcześniej sądzono.

Należy zbadać również płynnością finansową, czyli określić, jakie są wpływy i wydatki w danym okresie. Brak przepływów może prowadzić do problemów finansowych, nawet jeśli firma generuje zyski.

Istotna jest również analiza struktury zadłużenia firmy, w tym wysokość zobowiązań i terminy spłat. Jeśli zadłużenie jest znaczne w stosunku do zdolności firmy do generowania zysków, może to stanowić duże ryzyko.

Tworzenie rezerw finansowych na nieprzewidziane wydatki

Rezerwy finansowe stanowią „amortyzator” w sytuacjach, gdy firma doświadcza nagłego spadku przychodów. Branża transportowa jest podatna na różnego rodzaju nieprzewidziane wydarzenia, takie jak awarie pojazdów, wypadki, nieplanowane remonty.

Tworzenie rezerw finansowych pozwala na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany pojazdów bez konieczności obciążania bieżącego budżetu firmy. Bufory zapewniają firmie odpowiednią płynność gotówkową. Dzięki temu firma może płacić za bieżące zobowiązania, takie jak wynagrodzenia pracowników, dostawców czy podatki, nawet w przypadku nagłego spadku przychodów.

Rezerwy finansowe mogą pomóc również w utrzymaniu stabilności finansowej w sytuacjach, gdy klienci spóźniają się z zapłatą. Ponadto mogą dostarczyć niezbędny kapitał początkowy przy realizacji nowych inwestycji.

Redukcja kosztów operacyjnych

Jednym ze sposobów na zwiększenie rentowności firmy jest redukcja kosztów operacyjnych. Należy dokładnie przeanalizować wszystkie wydatki firmy, zarówno te duże, jak i te mniejsze. Tam, gdzie jest to możliwe, należy je ograniczyć.

Firmy transportowe często mają wielu dostawców, np. od paliwa czy części zamiennych. Dlatego warto podjąć negocjacje z kontrahentami w celu uzyskania lepszych warunków cenowych lub rabatów za większe zamówienia.

Efektywne zarządzanie flotą pojazdów również może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych. Należy przeanalizować zużycie paliwa, utrzymanie pojazdów oraz czas pracy, aby znaleźć sposoby na zwiększenie wydajności floty.

Oszczędności przynoszą nowe technologie, takie jak oprogramowanie do zarządzania flotą, śledzenie pojazdów GPS czy narzędzia analityczne. Pomagają one w optymalizacji procesów i zmniejszeniu kosztów.

Poszukiwanie nowych dróg do zarobku

Firmy transportowe mogą rozważyć poszerzenie swojej oferty usługowej lub znaleźć nowe rynki zbytu. Dobrym sposobem jest specjalizacja w przewozie konkretnych towarów, na przykład niebezpiecznych lub w chłodniach.

Coraz większa liczba firm stawia na intermodalność, czyli wykorzystywanie różnych rodzajów transportu w jednym łańcuchu logistycznym. Model ten może przyczynić się do efektywniejszego przemieszczania towarów oraz zmniejszenia kosztów.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej

W przypadku poważnych trudności finansowych należy wziąć pod uwagę skorzystanie z pomocy zewnętrznej. Profesjonalna firma doradcza, jak np. Kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy, wspiera przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu kompleksowej analizy finansowej, a także w identyfikacji słabych punktów. Następnie proponuje skuteczne strategie restrukturyzacji.

Dodatkowo można także wnioskować o dotacje lub dofinansowanie. Obecnie dostępnych jest wiele funduszy unijnych i krajowych dedykowanych dla przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju.

Podsumowanie

Kłopoty finansowe są poważnym wyzwaniem dla firm transportowych, ale istnieją skuteczne sposoby, które umożliwiają wyjście z trudnej sytuacji. Dokładna analiza finansowa, tworzenie rezerw, redukcja kosztów, poszukiwanie nowych źródeł dochodów i skorzystanie z pomocy zewnętrznej to kluczowe kroki, które mogą pomóc w uniknięciu upadłości firmy.

Kancelaria Kwiatkowski & Wspólnicy to wiarygodny doradca restrukturyzacyjny, zapewniający kompleksowe wsparcie w trudnych czasach. Stanowi nie tylko ratunek przed upadkiem firmy, ale przyczynia się również do jej długoterminowego sukcesu.

Zobacz także:

Firmy transportowe upadają – jak temu przeciwdziałać?

 

 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3