dla przedsiębiorców

Firmy transportowe upadają – jak temu przeciwdziałać?

Transport stanowi jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, mających bezpośredni wpływ nie tylko na działalność przedsiębiorstw, ale również na codzienne życie każdego z nas. Bez sprawnie funkcjonującego transportu – w każdej z jego form – firmy nie otrzymają towarów niezbędnych im do produkcji, a konsumenci nie będą mieć dostępu do tak podstawowych produktów, jak żywność.

Tymczasem w transporcie pojawiają się poważne problemy – czego jednym z przejawów jest rosnąca liczba ogłaszanych upadłości firm transportowych. Jak im przeciwdziałać?

Sytuacja w transporcie 2022

Z danych opublikowanych w listopadzie przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że zaległości finansowe sektora transportu i logistyki sięgają aż 1,13 mld złotych. Zdecydowana większość – bo aż 70 proc. – zadłużonych to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze. Średnio tego rodzaju przedsiębiorcy mają do spłacenia aż 40 tys. złotych. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą, trudno mieć nadzieję, że po Nowym Roku te statystyki się odwrócą. Raczej należy spodziewać się pogłębienia trudności finansowych firm z branży transportu i logistyki.

Czynnikiem, który będzie prowadził do pogłębiania się tych problemów, z pewnością będą ceny paliwa. Nadal utrzymują się one na wysokim poziomie, a po Nowym Roku najpewniej jeszcze wzrosną – nie tylko w Polsce. Wzrost cen paliw będzie związany przede wszystkim zakończeniem form pomocy publicznej, mających na celu przeciwdziałanie skutkom drożyzny, jakiej doświadczamy na stacjach benzynowych.

Właściwie zupełnie oczywiste jest, że w transporcie podstawowym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej – którego praktycznie nie da się pominąć – są właśnie ceny paliwa. Do tego dochodzą ogólne problemy, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy, np. inflacja, wysokie koszty pracy czy obsługi zadłużenia bankowego. Nawiasem mówiąc, problemy w tym obszarze także raczej będą się pogłębiać.

Dlaczego firmy transportowe upadają?

Zastanawiając się, dlaczego firmy transportowe upadają wobec powyższych danych, trudno mieć wątpliwości: sektor ten staje się jednym z najbardziej poszkodowanych przez trwający kryzys. Jednak upadłość nie jest synonimem problemów finansowych, które łatwo można rozwiązać, bądź co do których można zakładać, że mają jedynie przejściowy charakter. Upadłość – zgodnie z Prawem upadłościowym – można ogłosić tylko wobec przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność zaś to stan, gdy dłużnik utracił możliwość wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Ustawodawca domniemuje, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku zaś spółek założenie to pojawia się również wówczas, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Jednocześnie każde z tych domniemań ma charakter obalalny, a więc można wykazać, że nawet kiedy zajdą wskazane powyżej okoliczności, to dłużnik i tak jest wypłacalny. Choć w praktyce bywa to trudne.

Niewypłacalność firmy transportowej – co zrobić?

Jednak niewypłacalność firmy transportowej nie oznacza bezwzględnego obowiązku ogłoszenia jej upadłości. Niewypłacalny dłużnik równie dobrze może zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne. Co więcej – Prawo restrukturyzacyjne zezwala na otwarcie restrukturyzacji także wtedy, gdy pojawiało się zagrożenie niewypłacalnością. Tym samym to postępowanie restrukturyzacyjne jest najlepszym sposobem na przeciwdziałanie upadłości.

I rzeczywiście każdy właściciel firmy transportowej, która staje na granicy niewypłacalności, powinien jak najszybciej skorzystać z restrukturyzacji. Bez tego najpewniej wejdzie na prostą drogę do upadłości i likwidacji swojej działalności. Tego zaś można uniknąć, nawet w tak niesprzyjających okolicznościach jak obecne. Liczy się tu szybkość reakcji i profesjonalizm podjętych działań restrukturyzacyjnych.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3