Aktualności

Frankowicze a Getin Noble Bank – o jakich terminach należy pamiętać?

Frankowicze, którzy posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do waluty szwajcarskiej w Getin Noble Bank, powinni jak najszybciej zgłosić swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości ustanowionemu przez sąd podczas ogłaszania upadłości.

Bardzo ważne są tu dwie kwestie: poprawne zgłoszenie wierzytelności oraz przestrzeganie wymaganych prawem terminów. O czym więc dokładnie należy pamiętać?

Frankowicze – obecnie najważniejszy jest termin

W pierwszej kolejności nie wolno zapomnieć o terminie na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Co prawda w dotychczasowej praktyce zdarzały się przypadki, w których sądy pozwalały na zgłoszenie upadłości po przekroczeniu terminu określonego w Prawie upadłościowym, ale zawsze jest to wyjątek od reguły. Aby z niego skorzystać przede wszystkim należy mieć naprawdę solidne argumenty i to mające obiektywny charakter. Zwykłe przeoczenie terminu raczej tu nie wystarczy.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku poinformował niedawno, że wierzyciele mają sprawie zgłaszać swoje wierzytelności przeciwko temu Bankowi – bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów – do dnia 21 sierpnia br. Po tej dacie zgłoszenie będzie skuteczne jedynie pod warunkiem uregulowania opłaty wynoszącej 1 010,49 zł. Jak dokonać samego zgłoszenia?

Jak zgłosić wierzytelność przeciwko Getin Noble Bank?

Kredytobiorca posiadający kredyt frankowy w Getin Noble Banku może zgłosić swoją wierzytelność za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgłoszenie dokonane w jakiejkolwiek innej formie – co do zasady – nie będzie skuteczne. Nie ma więc sensu przesyłać stosownych dokumentów na adres siedziby Getin Noble Banku bądź jego oddziałów, czy też bezpośrednio do syndyka lub do sądu upadłościowego. Jedynie w ściśle określonych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie zgłoszenia wierzytelności w biurze podawczym sądu. Wówczas to pracownik takiego biura wprowadza zgłoszenie do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jednak możliwość ta przeważnie nie jest dostępna dla frankowiczów.

Aby zgłosić swoją wierzytelność frankowicz musi aktywować konto w Krajowym Rejestrze, następnie musi wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia. Należy w nim podać m.in. swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwę, adres itp.), określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. W realiach spraw frankowych najprostszym rozwiązaniem jest dołączenie stosownych dokumentów do samego zgłoszenia.

Powinni zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę zwłaszcza ci frankowicze, którzy jeszcze nie uzyskali prawomocnego wyroku sądu zasądzającego ich wierzytelność. Wówczas muszą samodzielnie przekonać organy postępowania upadłościowego, że ich umowa kredytowa jest w całości lub w części nieważna, a tym samym określona suma pieniędzy powinna im zostać zwrócona przez bank. Obecnie sprawa upadłościowa jest jedyną ścieżką do odzyskania należności wynikających z kredytu frankowego. Dlatego frankowicze powinni szczególnie dobrze przygotować zgłoszenie swoich wierzytelności – w przeciwnym razie mogą stracić szansę na odzyskanie swoich środków.

 

Zobacz także:

Poradnik frankowicza – jak zgłosić wierzytelność w stosunku do Getin Noble Banku?

Upadłość Getin Noble Banku – co powinni zrobić frankowicze?

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3