Aktualności

Poradnik frankowicza – jak zgłosić wierzytelność w stosunku do Getin Noble Banku?

Frankowicze posiadający kredyt denominowany lub indeksowany do waluty szwajcarskiej w Getin Noble Banku powinni jak najszybciej zgłosić swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości. Jeżeli tego nie zrobią, to stracą szansę na udział w postępowaniu upadłościowym.

Jak więc dokonać takiego zgłoszenia? Kluczową kwestią jest poprawne wypełnienie formularza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dobrym pomysłem jest tu skorzystanie z pomocy pełnomocnika, który w imieniu frankowicza załatwi wszelkie formalności. 

Zgłoszenie wierzytelności w sprawie upadłościowej – najpierw trzeba założyć konto

Zgłoszenie wierzytelności w sprawie upadłościowej następuje za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (czyli w skrócie KRZ), a więc systemu informatycznego służącego m.in. do obsługi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W zdecydowanej większości przypadków skorzystanie z KRZ jest jedynym sposobem na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Tym samym pierwszym krokiem, jaki powinni wykonać wierzyciele dochodzący swoich praw przeciwko Getin Noble Bank, jest założenie konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Można to bezpłatnie uczynić, korzystając ze strony internetowej https://prs.ms.gov.pl/krz.

Frankowicz, zakładając konto w KRZ, będzie musiał podać adres swojej poczty elektronicznej oraz podpisać wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-dowodu, bądź za pomocą specjalnego uwierzytelnienia, dostarczanego przez większość banków. Po uruchomieniu konta należy przejść do zakładki „Nowy wniosek”, a następnie wybrać formularz „Zgłoszenie wierzytelności”. W tym celu najprościej skorzystać z funkcji „Wyszukaj wzór pisma”.

Zgłoszenie wierzytelności frankowej – jak wypełnić wniosek? 

Po odnalezieniu właściwego formularza oczywiście trzeba go prawidłowo wypełnić. Bez tego zgłoszenie wierzytelności – nawet jeżeli okaże się skuteczne – może nie przynieść zakładanych rezultatów w postaci zwrotu przez upadły Bank stosownej kwoty z tytułu spłaty kredytu frankowego.

Wypełniając zgłoszenie wierzytelności, należy przede wszystkim pamiętać o właściwych danych identyfikujących frankowicza (imię, nazwisko, PESEL, NIP) oraz postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Getin Noble Banku. W tym drugim przypadku chodzi zwłaszcza o podanie prawidłowej sygnatury postępowania, czyli WA1M/GUp/44/2023. Dzięki temu system sam uzupełni dane syndyka masy upadłości ustanowionego w sprawie.

Kluczową kwestią z punktu widzenia ochrony praw frankowiczów jest określenie wierzytelności. Trzeba nie tylko wskazać na jej wysokość – co samo w sobie przeważnie nie jest łatwe – ale również wykazać istnienie wierzytelności.

Frankowicz musi udowodnić, że umowa jego kredytu frankowego jest w całości lub w części nieważna. Z tych względów najlepszym rozwiązaniem jest pominięcie odpowiedniej sekcji w formularzu i wykazanie wierzytelności w osobnym dokumencie, który stanie się załącznikiem do samego zgłoszenia. Dzięki temu frankowicz zyskuje możliwość wyczerpującego przedstawienia wszystkich okoliczności przemawiających na swoją rzecz. 

Zgłoszenie wierzytelności przez pełnomocnika – frankowicze powinni to rozważyć

Nie ma co ukrywać, że zgłoszenie wierzytelności „frankowej” w sprawie upadłościowej Getin Noble Banku nie jest zadaniem łatwym. Wymaga naprawdę sporego doświadczenia w obsłudze spraw upadłościowych i frankowych. Do tego istotną rolę odgrywa tu czas. Przegapienie terminu na zgłoszenie wierzytelności może spowodować, że frankowicz po prostu nie będzie mógł jej dochodzić w ramach postępowania upadłościowego, co w praktyce może przekreślić jego szanse na odzyskanie należności od banku.

Receptą na te problemy okazuje się skorzystanie z pomocy pełnomocnika. Nie ma przeszkód, aby omawianą tu wierzytelność zgłosił w imieniu frankowicza jego pełnomocnik. Dzięki temu sam kredytobiorca unika wszelkich zagrożeń, jakie zwyczajowo wiążą się z samodzielnym zgłaszaniem wierzytelności do syndyka masy upadłości. Zawsze najważniejszym z nich jest ryzyko utraty szansy na udział w sprawie upadłościowej. 

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3