dla przedsiębiorców

Znaczenie testu prywatnego wierzyciela dla oddłużenia przedsiębiorcy

Zawsze wówczas, gdy podczas restrukturyzacji w grę wchodzi udzielenie – w jakiejkolwiek formie – pomocy publicznej, należy zachować szczególnie surowe reguły. W końcu pomoc publiczna jest możliwa tylko w wyjątkowych okolicznościach i po spełnieniu szeregu, ściśle określonych, warunków. Warto wziąć je pod uwagę już na etapie opracowywania propozycji układowych – w przeciwnym przypadku może okazać się, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie narażone na porażkę. O czym więc należy pamiętać? Okazuje się, że na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć poznając zasady odnoszące się do tzw. testu prywatnego wierzyciela.

Sprawdź: Restrukturyzacja firmy

Kiedy należy zastosować test prywatnego wierzyciela?

Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że test prywatnego wierzyciela należy przeprowadzić zawsze wówczas, gdy w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia przedsiębiorcy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych wsparcia w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności, udzielenie pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji.

W związku z powyższym test prywatnego wierzyciela należy przeprowadzić szczególnie w tych sytuacjach, gdy wierzycielem w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest jakikolwiek podmiot publicznych bądź wówczas, gdy taki podmiot wspiera restrukturyzowanego przedsiębiorcę chociażby przez udzielenie pożyczek. Choć z drugiej strony należy pamiętać, że nie zawsze – nawet w tego rodzaju sytuacjach – dochodzi do udzielenia pomocy publicznej, z którą wiążą się określone zakazy bądź ograniczenia. Kwestie te zawsze należy badać indywidualnie. Jeżeli jednak taka pomocy miałaby zostać udzielona, konieczne jest przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela. Na czym on dokładnie polega?

Na czym polega test prywatnego wierzyciela?

Test prywatnego wierzyciela – zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego – to ocena działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu dokonywaną w celu stwierdzenia, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty zobowiązań.

Mówiąc wprost: w teście prywatnego wierzyciela chodzi o to, aby zbadać, czy podmiot publiczny zachowuje się w ramach restrukturyzacji w sposób podobny, do prywatnych przedsiębiorców. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ustawodawca precyzyjnie wskazał elementy, z których musi składać się taki test. Należy do nich m.in. informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu, zestawienie tych danych do przewidywanego stopnia ich zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym oraz ocenę, w których z postępowań wierzytelności publicznoprawne zostaną zaspokojone w większym stopniu.

Oczywiście przeprowadzenie tych wyliczeń w decydującym stopniu zależy od przyjętych za ich podstawę danych. Zarówno z punktu widzenia możliwości wykonania układu, jak i uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym kluczowe znaczenie ma wartość majątku dłużnika. W końcu jest to podstawa do jakichkolwiek analiz dotyczących możliwości zaspokojenia wierzycieli – w tym publicznoprawnych. Dalej należy uwzględnić także kolejność zaspokojenia tego rodzaju wierzytelności oraz zakładany termin wykonania zobowiązań. Dopiero wówczas, gdy wyniki tych analiz wypadną na korzyść restrukturyzacji, możliwe jest zatwierdzenie złożonych i przegłosowanych propozycji układowych. Stąd uwarunkowania te koniecznie należy wziąć pod uwagę już na bardzo wczesnym etapie postępowania – a więc przy opracowywaniu propozycji układowych.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3