dla przedsiębiorców

Zabezpieczenie majątku dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Powodzenie restrukturyzacji w dużej mierze zależy od stanu oraz wartości majątku dłużnika. W końcu to on jest „bazą”, na podstawie której możliwe jest wykonanie układu. Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, aby stan tegoż majątku nie uległ pogorszeniu. Jednym ze środków służących do osiągnięcia tego celu jest zabezpieczenie majątku. Rozwiązanie to bywa bardzo przydatne zwłaszcza wówczas, gdy przedłuża się rozpoznanie wniosku o otwarcie restrukturyzacji. Niestety, w polskich warunkach bywa, że tego rodzaju wnioski są procedowane przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jak więc w tym czasie zabezpieczyć majątek dłużnika, który ma zostać poddany restrukturyzacji?

Zabezpieczenie nie zawsze jest możliwe

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zabezpieczenie majątku dłużnika nie jest możliwe we wszystkich postępowaniach, w których rozpoznaje się wniosek o restrukturyzację. Zabezpieczenie można zastanowić jedynie w przypadku procedowania wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz sanacyjnego. W przypadku pozostałych z postępowań restrukturyzacyjnych ustawodawca wyszedł z założenia, że – przede wszystkim ze względu na ich zakładany czas – ustanawianie zabezpieczeń mija się z celem.

W każdym razie złożenie przedmiotowego wniosku o zabezpieczenie powoduje konieczność jego niezwłocznego rozpoznania przez sąd. Oznacza to, że – przynajmniej w teorii – sąd powinien się nim zająć w pierwszym możliwym terminie, najlepiej bezpośrednio po jego wpływie do sądu. Maksymalny termin, w jakim sąd powinien wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o zabezpieczenie, wynosi tydzień od jego wpływu do sądu. Oczywiście pod warunkiem, że wniosek o zabezpieczenie został przygotowany prawidłowo z formalnego punktu widzenia. W przedmiocie tego wniosku sąd orzeka w składzie jednego sędziego zawodowego, na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie sądu staje się skuteczne z już chwilą podpisania jego sentencji.

Na czym polega zabezpieczenie

Jednocześnie ustawodawca przewidział kilka sposobów, w jaki sąd restrukturyzacyjny może zabezpieczyć majątek dłużnika na czas postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Tym samym dokładny sposób zabezpieczenia powinien zostać dostosowany do okoliczności danego przypadku. W praktyce do najczęściej spotykanych rozwiązań zalicza się ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego bądź tymczasowego zarządcy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego czy dokonanie uchylenia zajęć rachunków bankowych.

Ponadto, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W tym kontekście warto podkreślić, że wspomniane powyżej uchylenie zajęć rachunków bankowych może zostać zastosowanie jedynie łącznie z zawieszeniem egzekucji. Jednocześnie zastosowanie omawianego tu rozwiązania prowadzi do tego, że dłużnik nie może swobodnie rozporządzać kwotami, które wpłynęły na jego konto do dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu. Pozostałymi kwotami dłużnik może swobodnie dysponować.

Bez względu jednak na to, w jaki sposób sąd zdecyduje się zabezpieczyć majątek dłużnika objętego wnioskiem o otwarcie restrukturyzacji, zawsze tego rodzaju krok znacząco podnosi szanse na osiągnięcie celów postępowania restrukturyzacyjnego. W końcu dzięki temu znacznie utrudnione staje się ewentualnie uszczuplenie masy majątkowej, która ma stać się przedmiotem restrukturyzacji. To zaś jest jeden z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3