Aktualności

Wzrost kosztów pracy w 2024 roku

Zapowiadana podwyżka płacy minimalnej to spore wyzwanie dla przedsiębiorców. Jej podwyżka zawsze pociąga za sobą ogólny wzrost kosztów pracy, chociażby w postaci obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Właściwie przesądzone jest, że koszty te trzeba będzie ponieść po Nowym Roku, stąd warto już teraz przygotować się na te wyzwania.

Trzeba pamiętać, iż na koszty związane z zatrudnieniem składa się nie tylko wypłata – w tym także określana z odniesieniem do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Płaca minimalna 2024 – ile wyniesie?

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniosła 4 242 zł brutto miesięcznie, natomiast stawka godzinowa opiewała na 27,70 zł brutto. Kolejna podwyżka, podobnie, jak w trwającym roku, została zaplanowana na 1 lipca 2024 roku. Wówczas „najniższa krajowa” ma osiągnąć poziom 4 300 zł brutto, a stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Jest to propozycja, jaką rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele związków zawodowych. Ci z kolei już zapowiedzieli, że zgłoszą postulat wyższych podwyżek tak, aby minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku nie była niższa niż 4 420 zł brutto.

Warto pamiętać, że rząd nie może w dowolny sposób ustalić wysokości „najniższej krajowej”. Stosowna procedura jej ustalania została unormowana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przepis art. 5 ust. 1 tej ustawy stanowi, że wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość „najniższej krajowej” w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Dlatego tak duże znaczenie dla obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia ma poziom inflacji, która choć spada, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Poza tym zmiany w „najniższej krajowej” są co roku przedmiotem negocjacji we wspomnianej już Radzie Dialogu Społecznego. Dopiero wówczas, gdy Radzie nie uda się dojść do porozumienia, rząd może samodzielnie – w drodze rozporządzenia – ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zawsze jednak musi zachować wskazane powyżej zasady.

Koszty pracodawcy – umowa o pracę i inne formy zatrudniania

Nie zmienia to faktu, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku jest przesądzona. Otwarta natomiast pozostaje kwestia dokładnej wysokości tej podwyżki i ewentualnego harmonogramu jej wprowadzania. Jednak regułą z ostatnich lat jest brak porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, przez co rządowa propozycja w ostatecznym rozrachunku wchodzi w życie.

W związku z tym trzeba spodziewać się w przyszłym roku dwóch podwyżek: najpierw do poziomu 4 242 zł brutto, a następnie do 4 300 zł brutto. Tym samym koszty pracy po prostu wzrosną. I nie chodzi tu tylko o same kwoty, jakie pracodawca będzie musiał wypłacać swoim pracownikom.

Wzrost pensji minimalnej przede wszystkim przekłada się na podwyżki składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – i to nie tylko w związku z zatrudnieniem pracownika (na umowę o pracę lub umowę zlecenia), ale również dla płacących ZUS z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza tym samo utrzymanie miejsca pracy, to nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniem, ale również z koniecznością zapewnienia niezbędnej infrastruktury i obsługi stanowiska pracy.

Jedno jest pewne: od Nowego Roku przedsiębiorcy po raz kolejny muszą liczyć się ze wzrostem kosztów prowadzenia swojego biznesu. Koniecznie trzeba ten fakt uwzględnić przygotowując strategię biznesową na najbliższy czas.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3