dla konsumentów

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika

Niektórym dłużnikom wydaje się, że kiedy komornik rozpocznie egzekucję, to wszystko stracone. Nic bardziej mylnego. Nawet na tym etapie dłużnik może i powinien podjąć działania zmierzające do rozwiązania swoich problemów finansowych. Jedną z możliwości jest doprowadzenie do wstrzymania egzekucji komorniczej.

Co prawda jest to trudne, ale jak najbardziej możliwe. Jak to zrobić? Kiedy warto złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej? Okazuje się, że najlepszym sposobem na zawieszenie egzekucji jest rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej – kiedy jest możliwe?

Okoliczności, w których dopuszczalne jest wstrzymanie egzekucji komorniczej zostały uregulowane w przede wszystkim w art. 820-821 Kodeksu postępowania cywilnego.Zgodnie z tymi przepisami do zawieszenia postępowania egzekucyjnego może dojść na wniosek dłużnika, wierzyciela lub na mocy decyzji sądu. Każde z tych rozwiązań jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach.

W najprostszy sposób do zawieszenia egzekucji komorniczej może doprowadzić wierzyciel. Właściwie zawsze wierzyciel może zadecydować o zawieszeniu egzekucji, byleby celem jego decyzji nie było jedynie przedłużenie samego postępowania. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że skoro wierzyciel decyduje o rozpoczęciu egzekucji, to może zdecydować także o jej zakończeniu. To ważna wskazówka dla dłużnika.

Wniosek wierzyciela o wstrzymanie egzekucji komorniczej

Biorąc pod uwagę naszkicowane powyżej uwarunkowania, prawne pierwszym krokiem dłużnika na drodze do zawieszenia egzekucji komorniczej powinna być próba „dogadania się” z wierzycielem. Na ugodę między dłużnikiem a wierzycielem nigdy nie jest za późno. Nawet wtedy gdy komornik rozpocznie już egzekucję. Jeżeli dłużnikowi uda się przekonać wierzyciela do rezygnacji z egzekucji bądź do odłożenia jej na późniejszy czas – np. przedstawiając realny plan spłaty – to nie ma przeszkód, aby wierzyciel skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do wnioskowania o wstrzymanie egzekucji komorniczej.

Oczywiście dłużnik również może złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej. Jednak taki wniosek zostanie uwzględniony tylko wówczas, gdy sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Są to właściwie jedyne przypadki, w których dłużnik ma prawo skutecznie ubiegać się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na mocy decyzji sądu

Możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej pojawia się również wraz ze złożeniem do sądu skargi na czynność komornika. Prawo złożenia takiej skargi przysługuje m.in. dłużnikowi. Jeżeli dłużnik chce w tym trybie doprowadzić do zawieszenia egzekucji, powinien od razu w treści skargi na czynność komornika, złożyć wniosek o wstrzymanie procedury egzekucyjnej.

Jednocześnie nie powinno się zapominać, że sąd nie ma obowiązku uwzględnienia wskazanego wniosku. Nie jest więc przesądzone, że po jego złożeniu rzeczywiście dojdzie do wstrzymania egzekucji komorniczej. W praktyce duże znaczenie ma tu jakość samego wniosku. Dłużnik po prostu musi przekonać sąd, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest zasadne.

Restrukturyzacja a zawieszenie egzekucji komorniczej

Z tych względów najlepszym sposobem na zawieszenie egzekucji komorniczej jest rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Oczywiście rozwiązanie to jest dostępne dla dłużników posiadających zdolność restrukturyzacyjną, a więc przede wszystkim dla przedsiębiorców.

Co prawda szczegółowe kwestie związane z wpływem restrukturyzacji na egzekucję komorniczą zależą od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało zastosowane w danej sprawie, ale jedno jest pewne: zatwierdzenie układu przez sąd oznacza umorzenie egzekucji dotyczącej wierzytelności, które zostały objęte układem. Dlatego restrukturyzacja – a w przypadku konsumentów upadłość konsumencka – to jeden z najlepszych sposób na oddłużenie i pozbycie się komornika.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3