dla przedsiębiorców

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną także koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Badania pokazują, że wśród przedsiębiorców panuje coraz większy pesymizm. Niestety nie ma się czemu dziwić – wystarczy spojrzeć na statystyki dotyczące inflacji, rosnących kosztów energii czy przeanalizować trudności związane z uzyskaniem kredytów. Wśród problemów, z którymi będzie musiało się zmierzyć wielu prowadzących własny biznes, znajduje się także wzrost płacy minimalnej, z którym w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia aż dwukrotnie.

To z kolei pociągnie za sobą nie tylko konieczność wygospodarowania wyższych środków na same wypłaty, ale również na pokrycie innych kosztów pracowniczych, a co za tym idzie także pogłębienie trudności wielu firm.

Znaczne wzrosty płacy minimalnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – a dokładniej z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jest ustalana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Stawki na przyszły rok zostały określone w rozporządzeniu z 13 września. Zgodnie z jego treścią od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3490 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa 22,80 zł brutto. Jednak kwoty te wzrosną już 1 lipca przyszłego roku do – odpowiednio – 3600 zł brutto oraz 23,50 zł brutto. To z kolei oznacza istotne zwiększenie się budżetu firm przeznaczonych na wynagrodzenia. W końcu w wielu przedsiębiorstwach – nawet, jeżeli pracownicy zarabiają w nich więcej, niż „najniższa krajowa” – pensje są kalkulowane właśnie z odniesieniem do poziomu płacy minimalnej.

Analizując historię podwyżek płacy minimalnej z ostatnich lat, trudno mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z radykalnym wzrostem poziomu najniższej krajowej, co z kolei przekłada się chociażby na zwiększenie się poziomu należności wobec ZUS.

Właściwie regułą stało się, że ostatecznie wysokość ogłaszanej przez rząd płacy minimalnej jest wyższa, niż wcześniejsze prognozy czy zapowiedzi. Nie inaczej było w tym roku. Trzeba przy tym pamiętać, że rząd nie posiada pełnej swobody w ustalaniu omawianego tu wskaźnika. Jest on uzależniony m.in. od prognozowanych cen towarów i usług. Te z kolei – jak wiadomo – rosną ostatnio niezwykle dynamicznie. I niewiele wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie.

Zmiany w strukturze zatrudnienia

Z pewnością tak istotny wzrost płacy minimalnej jest kolejnym problemem spędzającym sen z powiek prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Dlatego warto podjąć odpowiednie środki zaradcze. Jedną z możliwości jest restrukturyzacja zatrudnienia, w tym przede wszystkim poprzez jego redukcję.

Tu jednak trzeba być ostrożnym: redukcja zatrudnienia nigdy nie powinna doprowadzić do dekompozycji zespołu, co z kolei może zdecydowanie negatywnie wpłynąć na działalność firmy. Dlatego zmiany w strukturze zatrudnienia zawsze trzeba przeprowadzać niezwykle ostrożnie i z rozwagą – pamiętając także o prawnych uwarunkowaniach tego procesu. W końcu samo wręczenie wypowiedzenia przez pracodawcę pracownika nie zamyka sprawy – zawsze trzeba liczyć się z tym, że będzie on dochodził swoich praw chociażby przez sądem. Jeżeli zaś zwolnienie nastąpi z naruszeniem przepisów prawa, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pracodawca poniesie tego konsekwencje.

Najlepszy sposób na oddłużenie przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy problemy przedsiębiorstwa przybierają niepokojące rozmiary – a zwyczajowe środki rozwiązywania trudności nie przynoszą już spodziewanych rezultatów – warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Nierzadko jest to najlepszy i najszybszy sposób na wyjście z zadłużenia. Zwłaszcza, gdy nad postępowaniem tym czuwa profesjonalista, posiadający bogate doświadczenie w sprawach restrukturyzacyjnych. Prawo restrukturyzacyjne i uregulowane w nich procedury stanowią narzędzie do oddłużenia firmy. Jednak sukces restrukturyzacji zawsze zależy od prawidłowego wykorzystania tego instrumentarium.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3