Pogotowie Restrukturyzacyjne

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek restrukturyzacyjny jest dokumentem, który może skutecznie i szybko rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne.

Może – ponieważ błędy formalne mogą spowodować, że wniosek zostanie zwrócony a w przypadku, gdy sąd uzna, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego odbędzie się z pokrzywdzeniem wierzycieli może nawet oddalić wniosek.

Trzeba jednak podkreślić, że pod tym pojęciem kryje się zarówno wniosek restrukturyzacyjny do banku o restrukturyzację kredytu, urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych jak również wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych.

Wniosek restrukturyzacyjny kwestie ogólne

To, jak powinien wyglądać wniosek restrukturyzacyjny, zależy przede wszystkim od tego, jakie wierzytelności mają zostać zrestrukturyzowane, ilu jest wierzycieli i jaka jest globalna sytuacja dłużnika. Od lat funkcjonują na przykład wnioski o restrukturyzację kredytu w bankach i tutaj różnorodność formalna jest duża.

 

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze należy wskazać na przyczyny, jakie spowodowały konieczność restrukturyzacji oraz środki, które będą pomocne w osiągnięciu celu. Podobnie z technicznego punktu widzenia wyglądać będą wnioski składane dla wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych przez firmy mające problemy finansowe.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest jednak o tyle skomplikowana, że tutaj można zaangażować odmienne środki prawne, więc inaczej będzie wyglądał wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, inaczej wniosek o zatwierdzenie układu, a jeszcze inaczej wniosek o restrukturyzację kredytu bankowego dla firm.

Restrukturyzacja długu zawsze jednak musi rozpoczynać się z inicjatywy dłużnika – to najważniejszy punkt wspólny wszystkich tych wniosków.

Jedyny wyjątek to postępowanie sanacyjne, gdzie wniosek o otwarcie postępowania złożyć może także wierzyciel.

Poza określeniem stron postępowania restrukturyzacyjnego dobrze sformułowany wniosek musi zawierać także:

  • wnikliwą analizę przyczyn problemów z płynnością finansową
  • określenie możliwości finansowych przedsiębiorstwa w kontekście danej sytuacji w branży
  • propozycje terminarza restrukturyzacji
  • określenie możliwych do zastosowania środków umożliwiających restrukturyzację (np. nieruchomości mogących stanowić zabezpieczenie kredytów restrukturyzacyjnych).

Z analizy wynika, że prawie każdy skuteczny wzór wniosku o restrukturyzację przewiduje również plan rozwojowy, a więc opis strategii przedsiębiorstwa, która ma pozwolić na terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z założeń restrukturyzacyjnych.

Nie jest to więc po prostu analiza dawnych kroków i obecnych ich konsekwencji, ale wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa musi również antycypować przyszłe problemy i określać szanse przedsiębiorstwa, dlatego wszystkie postępowania restrukturyzacyjne wymagają złożenia propozycji układowych.

Ten ostatni punkt jest ważny – niekiedy mówi się, że jest on niezbędnym elementem dopiero w planie restrukturyzacyjnym, ale logicznie rzecz biorąc, żaden wierzyciel nie będzie przychylnie patrzył na wniosek, który jedynie opisuje bieżące problemy, ale nie informuje o żadnych sposobach ich zażegnania.

Każdemu wierzycielowi zależy bowiem na odzyskaniu należności, więc z zasady korzystniejsza jest restrukturyzacja niż brak spłaty, niemniej jednak procesy restrukturyzacyjne zwykle wiążą się również z pewnymi kosztami dla wierzyciela, zatem należy we wniosku uzasadnić potrzebę poniesienia tych kosztów.

Ustawodawca wprowadził zatem obowiązek złożenia we wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego również wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Adresaci wniosku restrukturyzacyjnego (sąd, wierzyciele) przeprowadzają analizę techniczną (pod kątem spełnienia wymogów formalnych – sąd) oraz ekonomiczną (wierzyciele), a więc weryfikację poprawności przyjętych założeń finansowych.

Jest to o tyle istotne, że wymusza na składającym wniosek konieczność analizy wszystkich możliwości realizacji postanowień pierwotnych umów, dzięki czemu plany restrukturyzacyjne są bardziej wiarygodne i precyzyjne.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację

W kolejnych wpisach przejdę do szczegółów i opiszę konkretnie na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu wniosku o otwarcie konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego:

  1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
  2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego
  3. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3