dla konsumentów

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej – krótki poradnik

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika toczy się w ramach określonych przez ustawodawcę przede wszystkim w Kodeksie postępowania cywilnego. Kodeks ten określa m.in., kiedy może dojść do wstrzymania egzekucji.

Jak napisać wniosek, który może doprowadzić do takiego wstrzymania? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu okoliczności konkretnego przypadku. Można jednak wskazać kilka najważniejszych rad, którymi należy kierować się, przygotowując taki wniosek.

Zawieszenie postępowania komorniczego – jak ro zrobić?

Kluczowym przepisem przy zawieszeniu egzekucji komorniczej jest art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem organ egzekucyjny może zawiesić egzekucję komorniczą na wniosek:

  • Wierzyciela – chyba, że wniosek ten zmierza jedynie do przedłużenia postępowania;
  • Dłużnika – ale tylko wówczas, gdy sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Wobec tego nie ma wątpliwości, że o zawieszenie egzekucji komorniczej może wnioskować zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Jednak samo złożenie wniosku nie oznacza jego uwzględnienia, czyli wstrzymania egzekucji przez sąd. Do tego muszą zostać spełnione przesłanki określone w art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego. Tym samym dłużnik ma szansę wstrzymać prowadzoną wobec siebie egzekucję komorniczą tylko w dwóch przypadkach: gdy sąd zawiesi natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub wstrzyma jego wykonanie, albo gdy dłużnik złoży stosowne zabezpieczenie.

Natomiast dużo większe możliwości doprowadzenia do zawieszenia egzekucji ma wierzyciel. Jest on dysponentem procedury egzekucyjnej, więc właściwie zawsze może zażądać jej zawieszenia. Dlatego często najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest dojście do porozumienia z wierzycielem. Zawarcie z nim ugody może właściwie zupełnie rozwiązać problem egzekucji komorniczej.

Wniosek o zawieszenie postępowania komorniczego – jak go napisać?

Przygotowując wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że:

  • Wniosek jest kierowany do organu egzekucyjnego, a więc po prostu do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie.
  • Powinien on spełniać wymagania pisma procesowego. Należy więc podać w nim dane wnioskodawcy oraz komornika, do którego jest kierowany; sygnaturę sprawy; datę sporządzenia oraz wszelkie okoliczności uzasadniające zawieszenie egzekucji. Oczywiście wniosek musi zostać podpisany.
  • Niezwykle istotną kwestią jest poprawne uzasadnienie wniosku. Od jego treści może zależeć uwzględnienie wniosku.

Zawieszenie lub umorzenie egzekucji komorniczej – kiedy jest możliwe?

Ponadto warto pamiętać, że egzekucja komornicza może zostać zawieszona, a nawet umorzona z innych przyczyn niż wniosek dłużnika lub wierzyciela. Chodzi tu zwłaszcza o dwa przypadki:

  • umorzenie egzekucji komorniczej powoduje wystąpienie okoliczności uniemożliwiających jej dalsze prowadzenie;
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje w przypadku, gdy w jego prowadzeniu powstaną trudności, które da się usunąć (np. braki w organach osoby prawnej).

Jednocześnie nie należy zapominać, że zawieszenie bądź umorzenie egzekucji nie prowadzi do rozwiązania problemów z samymi długami. One przeważnie nie podlegają umorzeniu, co oznacza, iż wierzyciel może w przyszłości podejmować kolejne próby wyegzekwowania swoich należności.

Dlatego dłużnik winien skoncentrować się na rozwiązaniu problemu u źródła, a więc po prostu na oddłużeniu. W przypadku konsumentów nierzadko najlepszym wyjściem z zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy od dawna zajmujemy się takimi sprawami, dzięki czemu wiemy, jak oddłużyć właściwie każdego dłużnika. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem z każdym, kto zmaga się z problemem nadmiernego zadłużenia.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3