dla przedsiębiorców

Ustawa antykryzysowa. Możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia pracowników.

Pakiet antykryzysowy jest nastawiony na ochronę miejsc pracy, które jak wiadomo powszechnie są zagrożone z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną globalnym problem epidemicznym. Poniżej przedstawię podstawowe założenia ustawy antykryzysowej w zakresie możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia pracowników, co dla przedsiębiorców jest elementem niezwykle istotnym.

Pomoc przewidziana jest na 3 miesiące.

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach pakietu jest przewidziana na okres 3 miesięcy a zatem dofinansowania Państwa będą wypłacane wyłącznie przez okres 3 miesięcy.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania środków przewidzianych przez rząd

Wnioski o przyznanie pomocy będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Ważne zatem, że wniosek przygotować jak najszybciej, właściwie mając na względzie fakt, że treść ustawy została już opublikowana takie wnioski można już tworzyć i złożyć je jak najszybciej będzie to możliwe. Ma to o tyle znaczenie, że nie dla każdego może starczyć środków przewidzianych przez rząd, gdyż wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków.

Warunki i tryb pracy muszą zostać uzgodnione ze stroną pracowniczą

Warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie obowiązywania rozwiązań przewidzianych pakietem pomocowym będą musiały zostać uregulowane w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Zastosowanie tych środków nie będzie wymagało przeprowadzania procedur porozumień zmieniających czy też uzyskiwania indywidualnych zgód.

Warunki formalne uzyskania dofinansowania

Warunkiem formalnym możliwości starania się o dofinansowanie jest brak zaległości podatkowych i wobec ZUS oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dodatkowo pracodawca nie może w okresie otrzymywania dofinansowania przeprowadzić zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, jak i w okresie 3 miesięcy po otrzymaniu dofinansowania.

Przestój ekonomiczny

Pierwszym rodzajem pomocy uregulowanym w ustawie jest przestój ekonomiczny, czyli sytuacja w które pracownicy nie wykonują pracy, ale są do tego gotowi. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikowi 50% wynagrodzenia, przy czym nie mniej niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli jeżeli ktoś jest zatrudniony na część etatu to jego wypłata będzie odpowiednio niższa). Jeżeli pracodawca wprowadzi przestój ekonomiczny może ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości do 50 % wynagrodzenia minimalnego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Maksymalnie to jest zatem ok. 1.300 zł miesięcznie przez maksymalnie 3 miesiące.

Mechanizm 20/40/40

Drugim rodzajem jest tzw. mechanim „20/40/40”. Co to oznacza? Chodzi tutaj o obniżenie pracownikowi czasu pracy o 20% z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia również o 20%. Przy czym co jest istotne wymiar czasu pracy nie może być niższy po tym obniżeniu niż pół etatu (zatem np. wobec pracownika zatrudnionego na pół etatu nie można tego mechanizmu zastosować). Dodatkowo wynagrodzenie po takiej obniżce również nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Koszt wynagrodzenia w zakresie 40% pokrywa przedsiębiorca a 40% dofinansowane jest budżetu Państwa, przy czym to dofinansowanie nie może być wyższe niż 40% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ta kwota obecnie to ok. 2.080 zł miesięcznie. Jeżeli to dofinansowanie przekraczałoby tę kwotę to różnice i tak musi pokryć przedsiębiorca. Zatem realnie dofinansowanie będzie niższe niż 40% wynagrodzenia.

Kto może skorzystać z pakietu antykryzysowego?

Warunkiem skorzystania z pakietu jest spadek obrotów co najmniej o 15% w ciągu 2 miesięcy od początku 2020 roku lub 25% w ciągu 1 miesiąca od 1 stycznia 2020 roku. Wnioski będą składane do Urzędów Pracy i będzie to dofinansowanie dokonywane na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa.

Na jaki okres przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres 6 miesięcy jeżeli chodzi o mikro i małych przedsiębiorców, z kolei średni przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie na okres 3 miesięcy. Wnioski będą składane do Powiatowych Urzędów Pracy po ogłoszeniu naborów i będzie to dofinansowanie dokonywane na podstawie umowy ze Starostą.

Pożyczka – pomoc dla mikroprzedsiębiorców

Ostatnim mechanizmem pomocy Państwa jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Pożyczka udzielana jest jednorazowo na pokrycie kosztów bieżącej działalności i wynosi ona 5.000 zł. Pożyczka będzie oprocentowana i udzielana będzie na okres do 12 miesięcy. Istnieje możliwość umorzenia długu wraz z odsetkami w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie zredukuje etatów wsród pracowników w ciągu 6 miesięcy od dnia jej udzielenia. Pożyczka będzie udzielana na wniosek przez Starostę. Zarówno dofinansowanie będzie udzielane uznanionow, tzn. organy mogą jej udzielić, ale nie muszą.

Podsumowanie

Powyższe informacje są jedynie telegraficznym skrótem ustawowych rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Wyraźnie widać, że pomoc Państwa ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim ograniczenia czasowe, dlatego też ważne jest, żeby już teraz (zanim ustawa weszła w życie) przygotowywać dokumentacje i wnioski gdyż pomoc rządzić będzie się zasadą „kto pierwszy ten lepszy”.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3