Aktualności

Uproszczona restrukturyzacja – czego mogą żądać wierzyciele?

Postępowanie o zatwierdzenie układu, a więc uproszczona restrukturyzacja, to bez wątpienia najmniej sformalizowana spośród wszystkich procedur restrukturyzacyjnych. Jej cechą charakterystyczną jest redukcja do minimum wymagań związanych z przyjmowaniem i zatwierdzaniem układu. Nie oznacza to, iż tego rodzaju procedura może być prowadzona w sposób dowolny. Określone prawa mają w niej przede wszystkim wierzyciele. Nigdy nie powinien o nich zapominać dłużnik i wybrany przez niego nadzorca sądowy. Bez tego istnieje realna szansa na odmowę zatwierdzenia układu przez sąd.

Specyfika uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Aby podjąć dobrą decyzję najpierw należy posiadać odpowiednią wiedzę. Jest to zasada świetnie sprawdzająca się w realiach biznesowych, a w tym przy prowadzeniu spraw restrukturyzacyjnych. W postępowaniu o zatwierdzenie układu sytuacja dłużnika i wierzycieli jest poniekąd specyficzna, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę rozwiązania prawne obowiązujące w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Co do zasady restrukturyzacja jest postępowaniem sądowym. Oznacza to, że rozpoczyna ją postanowienie sądu restrukturyzacyjnego, który następnie nadzoruje całość postępowania. W uproszczonej restrukturyzacji jest nieco inaczej. Sąd rozpoznaje dopiero wniosek o zatwierdzenie układu, wcześniej to nadzorca ma za zadanie czuwać nad tym, aby cała procedura przebiegła zgodnie z prawem. Co to oznacza dla wierzyciela?

Co wierzyciel ma prawo wiedzieć o sytuacja dłużnika?

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wierzyciele najczęściej głosują „korespondencyjnie” nad przedłożonymi im propozycjami układowymi. Nie oznacza to, że od razu po otrzymaniu karty do głosowania mają obowiązek oddać swój głos i przesłać kartę do nadzorcy. Uprawnieniem wierzycieli jest pozyskanie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika oraz możliwości wykonania przez niego układu. Tego rodzaju dane ma obowiązek przedstawić wierzycielowi nadzorca układu, aczkolwiek jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do racjonalnego podjęcia decyzji o głosowaniu „za” lub „przeciw” propozycjom układowym.

Pomimo tego, że wierzyciele nie mogą liczyć na udzielenie im wszelkich informacji o dłużniku, zwłaszcza w zakresie niemającym związku z trwającą restrukturyzacją, to jednak z pewnością warto skorzystać ze wskazanego tu uprawnienia. Aby z niego skorzystać należy przedłożyć nadzorcy układu wyraźnie żądanie udzielenia informacji o stanie majątkowym dłużnika. Najlepiej uczynić to w sposób pisemny.

Wierzyciele mają prawo się nie zgodzić – nie tylko przez odrzucenie układu

Oczywiście wierzyciele nie muszą zgadzać się na zawarcie układu. Prawem każdego z nich jest sprzeciwienie się złożonym propozycjom układowym. Nie zmienia to faktu, że jeżeli „za” układem opowie się odpowiednia większość wierzycieli, to zostanie on przyjęty. Otworzy to możliwość złożenia w sądzie wniosku o zatwierdzenie układu. Wówczas jedyną szansą wierzyciela na doprowadzenie do tego, aby układ nie wszedł w życie jest dążenie do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd. Wierzyciele mają w tym zakresie do użycia określone instrumenty.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego wierzyciel może złożyć nadzorcy układu pisemne zastrzeżenia co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu. Nadzorca układu dołącza zastrzeżenia wierzycieli do sprawozdania składanego do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu. Jeśli sąd podzieli wątpliwości zgłoszone przez dłużnika, może dojść do przekonania, że przyjęty układ nie może zostać zatwierdzony. Tu jednak należy przypomnieć, że sąd odmawia zatwierdzenia układu tylko wówczas, gdy narusza on prawo albo jest oczywiste, że nie zostanie wykonany. Natomiast sąd może, ale nie musi odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3