dla konsumentów

Upadłość konsumencka – rekordy pokazują, że warto

Stale wzrastające zainteresowanie upadłością konsumencką dowodzi, że warto skorzystać z tej procedury. Przynosi ona szereg korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.

Co zrobić, aby osiągnąć oddłużenie w tym trybie? Przede wszystkim trzeba pamiętać o kilku wskazówkach, w tym przede wszystkim o poprawnym i efektywnym skorzystaniu z regulacji Prawa upadłościowego.

Upadłość konsumencka – czy warto z niej skorzystać?

Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla upadłości konsumenckiej rekordowy – praktycznie pod wszystkimi względami. Pierwszy raz liczba upadłości ogłaszanych w tym trybie w jednym miesiącu przekroczyła poziom 2 tys.; po raz pierwszy w jednym kwartale z upadłości konsumenckiej skorzystało przeszło 5 tys. osób. Dane te, zebrane przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, korespondują ze statystykami z okresu ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie ma wątpliwości: konsumenci coraz chętniej sięgają po upadłość.

Mniej więcej od połowy roku 2022 liczba ogłoszeń o upadłości konsumenckiej ukształtowała się na średnim poziomie 1,5 tys. miesięcznie. W świetle danych z pierwszych trzech miesięcy trwającego roku jasne jest, że liczba upadłości konsumenckich wzrasta. Oznacza to przede wszystkim dwie rzeczy.

Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale przerażają Cię koszty pomocy prawnej? Zrób to sam – z pomocą naszego poradnika! Zawiera on gotowe wnioski o upadłość konsumencką oraz instrukcję krok po kroku. Sprawdź.

„Upadłość konsumencka – zrób to sam!” –
kliknij i odbierz 200 zł na zakup poradnika!

Po pierwsze pogarsza się poziom wypłacalności konsumentów. Z pewnością w dużej mierze jest to pokłosie kryzysu gospodarczego, a przede wszystkim wysokiej inflacji oraz dużych kosztów obsługi kredytów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo jest popaść w stan niewypłacalności, stąd każdy powinien pilnie kontrolować swoje finanse, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Po drugie rosnące zainteresowanie upadłością konsumencką dowodzi skuteczności tej procedury, która nierzadko stanowi przysłowiową „ostatnią deskę ratunku” dla dłużnika. Postępowanie to przeważnie wdraża się wówczas, gdy zadłużony konsument wykorzystał już inne możliwości uregulowania swoich zobowiązań bądź z góry wiadomo – ze względu na stan jego finansów i majątku – że nie przyniosą one spodziewanego rezultatu, stąd szkoda je w ogóle podejmować. W każdym razie na pytanie, czy warto skorzystać z upadłości konsumenckiej, należy odpowiedzieć zdecydowanie pozytywnie. Czym cechuje się to postępowanie?

Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika i wierzycieli

Upadłość konsumencka jest procedurą wzorowaną na upadłości przedsiębiorców. Pod wieloma względami są to wręcz identyczne postępowania, choć oczywiście upadłość ogłaszana wobec konsumentów jest dostosowana do realiów funkcjonowania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wspólna dla obydwu typów upadłości jest zwłaszcza jej podstawowa przesłanka, tj. niewypłacalność. Konsument może ogłosić swoją upadłość, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dopóki takie możliwości istnieją, to zadłużony konsument powinien próbować rozwiązać swoje problemy w inny sposób. Choć w praktyce są to kwestie ocenne, stąd upadłość konsumencka jest szeroko dostępna.

Sąd ogłasza upadłość konsumenta na jego wniosek, aczkolwiek warto pamiętać, że istnieje możliwość złożenia wniosku upadłościowego także przez wierzyciela, co jednak w praktyce zdarza się rzadko. Po ogłoszeniu upadłości zarząd majątkiem upadłego obejmuje syndyk, którego głównym zadaniem jest spieniężenie tego majątku.

Oczywiście celem tych działań jest pozyskanie gotówki niezbędnej do spłaty wierzycieli. Samo zaś regulowanie należności dłużnika następuje na podstawie planu sporządzonego przez syndyka. Z punktu widzenia interesów wierzycieli upadłość konsumencka w zdecydowanej większości przypadków jest najlepszą szansą na odzyskanie niespłaconych długów.

Ponadto przepisy Prawa upadłościowego przewidują rozwiązanie, na mocy którego nawet dłużnik nieposiadający majątku może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka bez majątku jest co prawda wyjątkiem, czyli skorzystanie z niej jest w pewien sposób utrudnione, ale pozwala na wyjście z zadłużenia także tym, którzy zupełnie nie mają jak spłacić swoich wierzycieli.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3