dla konsumentów

Upadłość konsumencka – najlepszy sposób na oddłużenie osoby fizycznej

Pandemia jedynie zwiększyła skalę zadłużenia osób fizycznych, czyniąc dla wierzycieli odzyskanie swoich należności jeszcze trudniejszym. Z tego względu dobrym sposoby na rozwiązanie problemu zadłużenia – a jednocześnie na zaspokojenie wierzycieli w jak największym zakresie – może okazać się upadłość konsumencka.

arto od niej pomyśleć w roku 2021, w który – jak wynika z różnych statystyk – wkraczamy z rekordowym zadłużeniem, które coraz trudniej ściągnąć. Na czym więc polega upadłość konsumencka i kiedy powinno się z niej skorzystać? Odpowiedź na to pytanie jest na tyle istotna, że w istocie upadłość konsumencka nie jest jedynym rozwiązaniem zawartym w Prawie upadłościowym, z którego może skorzystać zadłużony konsument.

Sprawdź: Upadłość firmy i prawo upadłościowe

Upadłość także dla nieprowadzących działalności gospodarczej

Zarówno przepisy Prawa upadłościowego, jak i Prawa restrukturyzacyjnego dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom. Oni posiadają zdolność restrukturyzacyjną oraz upadłościową, która jest warunkiem wszczęcia oraz prowadzenia postępowania wobec podmiotów, wobec których skutecznie złożono stosowny wniosek. Jednak nie jest to zasada o charakterze absolutnym – przepisy obowiązującego prawa przewidują pewne wyjątki w tym obszarze. Do klasycznych ich przykładów można zaliczyć przepisy Prawa upadłościowego dotyczące upadłości konsumenckiej oraz postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka do złudzenia wręcz przypomina upadłość podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Jej podstawową przesłanką jest wystąpienie stanu niewypłacalności, a więc braku możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli więc mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik ma niezbędne środki – np. gotówkę odłożoną na koncie bądź odpowiednie nieruchomości – a pomimo tego i tak nie reguluje swoich zobowiązań, to nie dochodzi do wystąpienia niewypłacalności. W każdym jednak razie istotą upadłości konsumenckiej jest likwidacja majątku upadłego oraz przeznaczenie tak pozyskanych środków na uregulowanie należności wobec wierzycieli – na zasadach ustalonych w planie spłaty. Jest to jeden z najlepszych sposobów na oddłużeni osób fizycznych.

Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale przerażają Cię koszty pomocy prawnej? Zrób to sam – z pomocą naszego poradnika! Zawiera on gotowe wnioski o upadłość konsumencką oraz instrukcję krok po kroku. Sprawdź.

„Upadłość konsumencka – zrób to sam!” –
kliknij i odbierz 200 zł na zakup poradnika!

Układ zawierany przez konsumenta z wierzycielami

Zadając sobie pytanie jak się oddłużyć – będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – warto zwrócić uwagę na ciągle niedocenianą możliwość zawarcia układu przez konsumenta na zgromadzeniu wierzycieli. Przyglądając się temu postępowaniu – uregulowanemu w Prawie upadłościowym – można stwierdzić, że w swojej konstrukcji jest ono bardzo zbliżone do restrukturyzacji. W końcu zarówno w jednym, jak i w drugim postępowaniu chodzi przede wszystkim o zawarcie układu z wierzycielami, na podstawie którego dochodzi do restrukturyzacji zobowiązań. Również w tym przypadku postępowanie może zostać otwarte wówczas, gdy dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej stał się niewypłacalny.

Po otwarciu postępowania przez sąd podstawowe zadania spoczywają na nadzorcy sądowym, który w terminie trzydziestu dni od dnia doręczania postanowienia sądu ma obowiązek sporządzić w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe; spis wierzytelności; spis wierzytelności spornych, a także zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Sam termin zgromadzenia wierzycieli również ustala nadzorca sądowy w porozumieniu z dłużnikiem. Aczkolwiek układ ten można zawrzeć na okres nieprzekraczający pięciu lat.

Podobnie, jak w przypadku standardowego postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego sukces oddłużenia osoby fizycznej w omówionych tu trybach zależy w decydującej mierze od profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia upadłości konsumenckiej oraz postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Doświadczenie pokazuje jednak, że to naprawdę dobre sposoby na rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia, z którym trudno poradzić sobie w innych trybach.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3