Pogotowie Restrukturyzacyjne

Układ w upadłości

Wraz z wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, z prawa upadłościowego zniknęła formuła upadłości z możliwością zawarcia układu. Co do zasady zawarcie układu powinno się odbywać w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca przewidział jednak, że w pewnych specyficznych sytuacjach jest to możliwe (jak np. znacząca poprawa sytuacji przedsiębiorstwa w toku upadłości, czy interes poszczególnych wierzycieli). W interesie większości wierzycieli może być bowiem wtedy zawarcie układu. Stąd do ustawy prawo upadłościowe wprowadzono instytucję nazwaną układ w upadłości.

Różnice w stosunku do układu w restrukturyzacji

Jest jedna podstawowa różnica układu w upadłości, w stosunku do prawa restrukturyzacyjnego (jako najbardziej naturalnej drogi do układu). Chodzi o to, że propozycje układowe w toku upadłości zgłosić może poza dłużnikiem także wierzyciel, jak również syndyk. Do tej pory było tak, że jeżeli jakiś syndyk odnosił spektakularny sukces w zarządzaniu jakimś przedsiębiorstwem i ono nagle poprawiało na tyle swoją sytuację finansową (brzmi zabawnie, choć zdarzało się, ale rzeczywiście bardzo rzadko), że zawarcie układu stawało się realne, jedynym sposobem na układ była zmiana postępowania upadłościowego likwidacyjnego na upadłość z możliwością zawarcia układu.

Dzisiaj nie trzeba „przeskakiwać” na inne postępowanie a wystarczy tylko sam wniosek  z propozycjami układowymi. Należy jednak wskazać, że sędzia-komisarz nie jest związany samym wnioskiem (czy właściwie propozycjami układowymi), żeby zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Konieczne jest jeszcze uprawdopodobnienie, że układ zostanie przyjęty i zostanie wykonany. Z uwagi na użycie słowa „może” sędzia-komisarz ma  jednak nadal możliwość swobodnej oceny zasadności zwoływania zgromadzenia wierzycieli w tym przedmiocie. Sędzia-komisarz jest związany wnioskiem i musi zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w jednej sytuacji. Wtedy jeżeli wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli, którzy mają przynajmniej 50% sumy wierzytelności. Oczywiście chodzi o sumę wierzytelności przysługującą wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem.

Odesłanie do prawa restrukturyzacyjnego

Prawo upadłościowe, co zrozumiałe, nie reguluje kwestii układu w upadłości w sposób obszerny. Układ co do zasady powinien być bowiem zawierany w toku postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z powyższym ustawodawca stworzył odesłanie zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym do układu i jego skutków stosuje się prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3