aktualności/news

Układ w przyspieszonym postępowaniu układowym – sukces kancelarii Kosmal & Kwiatkowski

Historia zaczyna się dość standardowo. Rodzice – rolnicy, przekazują gospodarstwo rolne synowi. Ten korzystając z wielu możliwości, które pojawiły się w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej korzysta z różnego rodzaju wsparcia i rozwija gospodarstwo, skupiając się na produkcji mleka. W gospodarstwie pojawia się nowoczesny sprzęt a sam Dłużnik myśli już o kolejnym etapie rozwoju. Decyduje się na zajęcie transportem. Korzystając z możliwości leasingowych zakłada firmę transportową. Firma funkcjonuje całkiem nieźle.

W firmie pojawia się kryzys

Jednak w krótkim czasie ceny mleka zaczęły gwałtownie spadać (prawie 50%). Powoduje to w firmie drastyczny spadek zyskowności i płynności finansowej. Firma przestaje płacić bieżące raty leasingowe. Dodatkowo pojawia się kara mleczna w kwocie ponad 100 tys. złotych. Firmy leasingowe wypowiadają umowy leasingowe i grożą zabraniem sprzętu, który jest potrzebny do prowadzenia firmy. Wierzyciele uzyskują tytuły wykonawcze i rozpoczynają egzekucję z majątku firmy.

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji

W tym stanie Pan Marcin trafia do naszej kancelarii. Przesyła nam informacje nt. stanu przedsiębiorstwa. Diagnoza jest jednoznaczna, uratować firmę można jedynie poprzez szybkie zabezpieczenie majątku przed egzekucjami i rozpoczęcie rozmów z wierzycielami. Sytuacja wydaje się bardzo trudna, w szczególności z uwagi na wypowiedziane umowy leasingowe.

Podejmujemy się jednak próby uratowania przedsiębiorstwa Pana Marcina. W pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć majątek, dlatego w ekspresowym tempie przygotowujemy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. 21 lutego 2017 roku przygotowany przez nas wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zostaje wysłany do sądu. 2 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy otwiera przyspieszone postępowanie układowe a Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. – kancelaria restrukturyzacyjna zostaje wyznaczona nadzorcą sądowym.

Działalność po otwarciu postępowania

Przygotowujemy listę wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny, w oparciu o dane przekazane nam przez Dłużnika. Jednocześnie rozmawiamy z wierzycielami nt. możliwych warunków układu. Okazuje się w między czasie, że dane przekazane przez Dłużnika okazują się błędne a dodatkowo wierzyciele nieprzychylnie patrzą na pierwotne propozycje układowe.

Nie poddajemy się jednak i przygotowujemy nowy plan restrukturyzacyjny wraz z nowymi propozycjami układowymi. W pierwszej kolejności po wnikliwej analizie i weryfikacji danych podanych przez Dłużnika, okazało się, że działalność transportowa jest nierentowna i generuje kilkaset tysięcy złotych straty rocznie. Z drugiej strony działalność w zakresie produkcji mleka nadal obarczona jest dużym ryzykiem.

W nowym planie restrukturyzacyjnym likwidujemy działalność transportową a obok produkcji mleka wprowadzamy założenie hodowli bydła opasowego. Udaje nam się przekonać głównych wierzycieli do układu. Firmy leasingowe przekonane co do możliwości powodzenia przedstawionego planu decydują się na wznowienie umów leasingowych.

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

W końcu 30 maja 2017 r. dochodzi do zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Ostatecznie głos oddają wierzyciele reprezentujący ponad 75 % ogólnej kwoty wierzytelności, z czego ponad 97,5 % z nich głosuje „za”. W dniu 5 sierpnia Sąd postanowił zatwierdzić układ Pana Marcina. W wyniku działań restrukturyzacyjnych, firma Pana Marcina odzyskała płynność finansową, zmieniła profil działalności na bardziej dochodowy, umorzone zostały postępowania egzekucyjne (bezkosztowo). W ramach układu przewidziano redukcję na poziomie ok. 20% kwoty wierzytelności głównej oraz redukcję odsetek. Dodatkowo Dłużnik dostał 6 miesięczny okres karencji w spłacie.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3