dla konsumentów

Układ konsumencki – czym jest w praktyce?

W języku, którym posługuje się ustawodawca, termin „układ” występuje przede wszystkim na gruncie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Co prawda trudno jednoznacznie określić, czym on jest – wśród prawników nadal trwają spory co do natury układu – to jednak bez problemu można wskazać jego najważniejsze cechy. Należy do nich – mówiąc najogólniej – ustalenie przez dłużnika i wierzycieli nowych zasad regulowania łączących ich zobowiązań, a następnie ich zatwierdzenie przez sąd.

Trzeba pamiętać, że takie zatwierdzenie jest niezbędne do tego, aby układ zaczął obowiązywać. Dlatego układ z jednej strony powstaje co prawda na linii dłużnik-wierzyciele, z drugiej zaś tylko jego zatwierdzenie przez sąd otwiera możliwość realizacji postanowień układu. Skoro zaś układ jest jednym z kluczowych elementów postępowania restrukturyzacyjnego, które – jak wiadomo – dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorcom, to czy może zostać zawarty również przez konsumenta? Okazuje się, że tak. Co więcej, układ konsumencki to jeden z najlepszych sposobów na uniknięcie bankructwa. Jak więc można go zawrzeć?

Konsumenci mogą porozumieć się ze swoimi wierzycielami

Obok upadłości konsumenckiej ustawodawca w Prawie upadłościowym przewidział także innego rodzaju postępowanie dedykowane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jest to postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Procedura ta rozpoczyna się wnioskiem dłużnika do sądu upadłościowego o jej otwarcie. Przy czym nie jest ona dostępna dla każdego konsumenta. Stosownie do przepisów Prawa upadłościowego mogą z niej skorzystać jedynie ci konsumenci, którzy stali się niewypłacalni – a więc utracili zdolność bieżącego regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Charakter układu konsumenckiego właściwie nie różni się od charakterystyki układu zawieranego na mocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Tym samym niektórzy omawiane tu postępowanie określają mianem restrukturyzacji konsumenckiej. I pod wieloma względami jest to niezwykle trafne określenie, gdyż w Prawie upadłościowym również konsumentom stworzono możliwości na „dogadanie się” z ich wierzycielami – a więc na osiągnięcie kompromisu prowadzącego do oddłużenia. Na szczęście możliwe sposoby restrukturyzacji zobowiązań konsumenckich są praktycznie tak szerokie, jak tych, których stroną jest przedsiębiorca. Jak z nich skorzystać?

Jak wyjść z zadłużenia? Kilka sposobów na restrukturyzację

Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale przerażają Cię koszty pomocy prawnej? Zrób to sam – z pomocą naszego poradnika! Zawiera on gotowe wnioski o upadłość konsumencką oraz instrukcję krok po kroku. Sprawdź.

„Upadłość konsumencka – zrób to sam!” –
kliknij i odbierz 200 zł na zakup poradnika!

Przy zawieraniu układu w ramach procedur przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne obowiązuje prosta zasada: wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone. W związku z tym ustawodawca w Prawie restrukturyzacyjnym zawarł jedynie przykładowy katalog metod restrukturyzacji zobowiązań, które można zastosować w ramach układu.

Tak samo kwestia ta prezentuje się w przypadku restrukturyzacji konsumenckiej. Aby przeciwdziałać swojemu bankructwu, konsument może zaproponować wierzycielom właściwie każde, zgodne z prawem, rozwiązanie. To zaś daje naprawdę szerokie możliwości oddłużenia.

Trzeba przy tym pamiętać, że konsument może zawrzeć układ na okres nieprzekraczający pięciu lat. Jednak od reguły tej istnieje kilka wyjątków. Wśród nich najważniejszy jest ten, zgodnie z którym układ konsumencki może zostać zawarty na okres dłuższy niż pięć lat, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu.

Aczkolwiek z tego wyjątku można skorzystać tylko wówczas, gdy układ przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika. Koniecznie trzeba mieć na uwadze te uwarunkowania, planując restrukturyzację konsumencką. W przeciwnym razie może się ona zakończyć niepowodzeniem, co z kolei wiąże się ze zmarnowaniem naprawdę dobrej okazji do uniknięcia bankructwa przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tymczasem przy wychodzeniu z zadłużenia liczy się czas.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3