dla przedsiębiorców

Koniec uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego! Jednak nadal można skutecznie zrestrukturyzować swoje przedsiębiorstwo

Przedsiębiorca, który staje przed widmem niewypłacalności – bądź już znalazł się w stanie, w którym nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – potrzebuje przede wszystkim szybkiego rozwiązania swoich problemów. W przeciwnym razie całkiem prawdopodobna stanie się konieczność ogłoszenia upadłości. Najlepszą odpowiedzią na tego rodzaju perturbacje biznesowe jest wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. Co prawda ma ono swoje mankamenty – przede wszystkim w zakresie czasu oczekiwania na różnego rodzaju rozstrzygnięcia sądowe, który znacznie wydłuża samą procedurę – jednak przeważnie stanowi optymalny sposób na wyjście z zadłużenia. W tym kontekście przez ostatnie miesiące sporą popularność zyskało uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które przy minimum formalności pozwalało na zawarcie układu z wierzycielami. Co prawda przepisy pozwalające na skorzystanie z tego rozwiązania będą obowiązywać jeszcze tylko przez kilkanaście dni, jednak nie oznacza to końca prostej restrukturyzacji. W końcu od grudnia czekają nas poważne zmiany w prawie. Co należy o nich wiedzieć?

Sprawdź: Restrukturyzacja firmy

Na czym polegała uproszczona restrukturyzacja?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone na mocy przepisów „tarczy antykryzysowej” – a mówiąc dokładniej jej czwartego „wydania”. Cel ustawodawcy był bardzo prosty: wprowadzić możliwość szybkiej i odformalizowanej restrukturyzacji, która pozwoli zadłużonym przedsiębiorcom w krótkim czasie stanąć na nogi i powrócić do w miarę normalnego funkcjonowania. Dlatego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne opierało się na trzech podstawowych zasadach: maksymalnym odformalizowaniu; krótkim czasie trwania oraz powierzeniu jego prowadzenia dłużnikowi i wybranemu przez niego doradcy restrukturyzacyjnemu. 

W związku o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji decydował sam dłużnik, publikując stosowne obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak dokonanie takiego obwieszczenia było uzależnione od zawarcia przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym (pełniącym funkcje nadzorcy układu); przygotowania propozycji układowych; sporządzenia spisu wierzytelności i wierzytelności spornych oraz przekazania tych dokumentów nadzorcy układu. Maksymalny czas trwania uproszczonej restrukturyzacji ustawodawca wyznaczył na cztery miesiące – jeżeli w tym czasie do sądu nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie układu, procedurę umarzano. Poza tym dłużnik mógł z niej skorzystać tylko raz.

Zmiany okazały się korzystne

O uproszczonej restrukturyzacji właściwie można już mówić w czasie przeszłym – przepisy, na mocy których prowadzi się to postępowanie utracą moc obowiązującą ostatniego dnia listopada.  Jednak od 1 grudnia wejdzie w życie nowela Prawa restrukturyzacyjnego, dzięki której z rozwiązań analogicznych do uproszczonej restrukturyzacji będzie można korzystać na stałe. Mowa tu o nowych rozwiązaniach w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu.

Od początku grudnia będzie się ono rozpoczynało obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego. Jednak tym razem – w przeciwieństwie do uproszczonej restrukturyzacji – będzie go mógł dokonać nadzorca układu. Nieco zmieni się także katalog dokumentów, których sporządzenie będzie warunkować możliwość dokonania takiego obwieszczenia. W myśl nowych przepisów będzie do tego konieczny: spis wierzytelności; spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny. Dalej postępowanie o zatwierdzenie układu będzie toczyć się analogicznie, jak dotychczas.

Jednocześnie ustawodawca zdecydował, że z nowych rozwiązań nie będą mogli skorzystać wszyscy dłużnicy. Zostali z nich wyłączeni przede wszystkim ci, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzili postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Z omawianej tu procedury zostali wyłączeni także ci dłużnicy, wobec których – również w ciągu ostatnich dziesięciu lat – umorzono postępowanie restrukturyzacyjne. Tu jednak ustawodawca przewidział ważny wyjątek: ograniczenie to nie będzie dotyczyć sytuacji, w których do umorzenia restrukturyzacji doszło za zgodą rady wierzycieli.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3