Pogotowie Restrukturyzacyjne

Syndyk masy upadłości

Wraz z wejściem prawa restrukturyzacyjnego zmieniono licencję syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wszystkie osoby posiadające licencję syndyka z automatu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Czy to oznacza, że nie mamy już syndyków? Mamy, ale zmienił się charakter tego pojęcia. Syndyk przestał być zawodem a stał się wyłącznie funkcją pełnioną w toku postępowania upadłościowego.

Syndyk – kiedy mamy z nim do czynienia?

Syndyk to dziś jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która została powołana przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Taka osoba zatem wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego, ale pełni funkcję syndyka w danym postępowaniu.

Kto może być syndykiem?

Zgodnie z prawem upadłościowym, funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcję syndyka może zatem pełnić także kancelaria restrukturyzacyjna. Syndyk to zatem także spółka.

Jaka jest rola syndyka?

Oczywiście przedmiotem tego wpisu nie jest szczegółowe omówienie wszystkich obowiązków syndyka. Chciałbym powiedzieć jedynie o głównych celach jego działalności. Przede wszystkim syndyk powinien niezwłocznie objąć majątek upadłego, zarządzać nim, zabezpieczyć go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne.

W kolejnym etapie powinien on przystąpić do likwidacji przedsiębiorstwa. Generalne założenie prawa upadłościowego sprowadza syndyka do podmiotu, którego nadrzędnym celem jest zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli okaże się to racjonalne to nawet zachować przedsiębiorstwo dłużnika. W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, zarządzając majątkiem upadłego we właściwy sposób.

Podsumowanie

Wraz z wejściem prawa upadłościowego niewłaściwym jest mówienie o zawodzie syndyka. W chwili obecnej syndyk to jedynie pełniona funkcja przez osobę wykonującą zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Celem syndyka w danym postępowaniu upadłościowym jest zabezpieczenie majątku dłużnika i jego spieniężenie, w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Dopiero na końcu pozostaje kwestia ratowania bytu przedsiębiorstwa. Tym różni się funkcja syndyka od funkcji pełnionych przez doradców restrukturyzacyjnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3