aktualności/news

Sukces kancelarii – redukcja zobowiązań klientów o 850.000,00 zł!

Kolejny sukces naszych ekspertów! Doprowadziliśmy do zawarcia dwóch bardzo korzystnych dla naszych klientów układów w ramach przyspieszonych postępowań układowych.

Postępowania prowadzone były wobec małżeństwa, które wspólnie prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. 

Jak pomogliśmy?

Przed rozpoczęciem działań specjalistów naszej kancelarii wszystkie rachunki bankowe przedsiębiorstwa były zablokowane. W toku były liczne egzekucje. Nasi eksperci rozpoczęli od przygotowania zażalenia na postanowienie Sądu I instancji. Po jego uwzględnieniu Sąd restrukturyzacyjny otworzył przyspieszone postępowania układowe.

Na wniosek Nadzorcy sądowego w pierwszych dniach postępowań restrukturyzacyjnych Sędzia-komisarz w trybie art. 259 PR uchyliła wszystkie zajęcia dokonane przed otwarciem restrukturyzacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować. Odblokowaliśmy rachunki bankowe oraz wypłatę należności na rzecz naszych klientów.

W obu postępowaniach łącznie wzięło udział 25 wierzycieli, wobec których małżeństwo miało długi na kwotę 10.839.564,30 zł, z czego tylko 1.541.395,33 zł stanowili wierzycieli niezabezpieczeni rzeczowo na majątku małżeństwa. Nadzorca przekonał wszystkich wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo do wyrażenia zgody na objęcie układem w trybie art. 151 ust. 1 PR! 

Wyniki głosowania nad układem

Wyniki głosowania za układem są niespotykane:

  • 98,06 % wierzycieli głosowało za przyjęciem układu przewidującego znaczną redukcję zobowiązań na rzecz wierzycieli niezabezpieczonych – 19 wierzycieli posiadało zobowiązania bez zabezpieczenia rzeczowego.

W wyniku przyjętego i zatwierdzonego układu klienci kancelarii uzyskali redukcję zobowiązań o kwotę 850.000,00 zł! 

Okres karencji w spłacie zobowiązań wynosi 6 miesięcy, spłata  zobowiązań po upływie okresu karencji rozłożona została na 70 miesięcznych rat, tj. blisko 6 lat.

Gdyby nie pomoc ekspertów kancelarii Kwiatkowski & Wspólnicy…

Po zakończeniu postępowania nasi klienci powiedzieli, że: gdyby nie udane postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzone przez ekspertów kancelarii Kwiatkowski & Wspólnicy, nasze przedsiębiorstwo przestałoby istnieć na skutek działań egzekucyjnych wierzycieli. 

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy pomóc kolejnej firmie. Naszym klientom w toku dalszego funkcjonowania życzymy samych sukcesów! 

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3