Aktualności

Sąd restrukturyzacyjny

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, wielu dłużników zastanawia się jaki sąd rozstrzygał będzie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nową ustawą sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny, a sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Co do zasady sąd rejonowy – sąd gospodarczy ma siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu okręgowego. Sądów okręgowych w Polsce jest 45, przy czym sądów restrukturyzacyjnych (i upadłościowych zarazem) 44 z uwagi na fakt, że sąd w Warszawie jest sądem właściwym dla dwóch okręgów sądowych: Warszawa i Warszawa-Praga.

Sąd restrukturyzacyjny Warszawa

W przypadku Warszawy sądem restrukturyzacyjnym będzie zatem Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Jak na razie ze strony internetowej, ani z informacji udzielonych telefonicznie w sądzie upadłościowym w Warszawie nie ma jeszcze opublikowanych żadnych informacji nt. zmian organizacyjnych od 1 stycznia 2016 roku.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3