dla przedsiębiorców

Restrukturyzacja nie musi oznaczać problemów dla klientów – także firm odszkodowawczych

Kilkanaście dni temu media informowały o planach otwarcia postępowania sanacyjnego wobec jednej z firm, oferujących pomoc w uzyskaniu odszkodowań, oraz problemów klientów tego podmiotu, którzy mają trudności z odzyskaniem swoich świadczeń. Rzeczywiście rynek odszkodowawczy ciągle jest za słabo uregulowany i właściwie w ogóle nie nadzorowany.

Dlatego trzeba ostrożnie podchodzić do współpracy z różnego rodzaju firmami, które oferują wsparcie czy wręcz pośrednictwo w uzyskaniu odszkodowania. Jednak otwarcie restrukturyzacji takiej firmy może być dla jej klientów jedną z ostatnich szans na odzyskanie ich należności.

Jak uzyskać odszkodowanie? Prawnik od odszkodowań radzi

Kodeks cywilny jest jednoznaczny: każdy sprawca szkody jest zobowiązany do jej naprawienia, a więc najczęściej do zapłaty odszkodowania. Jeżeli ze szkodą wiąże się także powstanie krzywdy (czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu: strat moralnych, sprawca musi wypłacić także zadośćuczynienie. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależy od okoliczności konkretnego przypadku – w tym zwłaszcza od wartości szkód i krzywd, jakie doznała ofiara, oraz od zachowania się sprawcy.

Niestety w praktyce uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia nie jest łatwym zadaniem. Przeważnie wiąże się z koniecznością zainicjowania sprawy przed sądem. To z kolei wymaga sporej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia procesowego – nie tylko w sprawach odszkodowawczych. Dlatego tak dużą popularnością cieszą się firmy, które oferują wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowań. Zwłaszcza gdy uda im się – a nie jest to rzadka praktyka – nawiązać bezpośredni kontakt z poszkodowanymi. Bardzo często takie firmy nazywają się „kancelariami”, co od razu sugeruje, że pracują w nich zawodowi prawnicy. Tymczasem nazwa „kancelaria” nie jest zastrzeżona i mogą jej używać nawet osoby bez jakiegokolwiek wykształcenia prawniczego.

Najczęściej firmy odszkodowawcze oferują swoim klientom nieuczciwe zasady współpracy, przede wszystkim pobierając od nich niezwykle wysokie prowizje czy zatrzymując uzyskane odszkodowania. Z tego względu warto, aby poszkodowani poszukiwali pomocy u profesjonalistów, posiadających tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata. Zdecydowanie zwiększy to nie tylko ich szanse na odszkodowanie, ale również na uniknięcie wskazanych tu problemów.

Jak odzyskać długi? Restrukturyzacja to szansa, a nie problem

Kiedy poszkodowany trafi na nieuczciwą firmę odszkodowawczą, nierzadko potem sam musi zainicjować przeciwko niej postępowanie sądowe, domagając się zapłaty swoich należności. Jeżeli taka firma ogłosi upadłość bądź otworzy niektóre rodzaje restrukturyzacji, np. sanację, to jej wierzyciele muszą liczyć się z bardzo poważnymi ograniczeniami w możliwości prowadzenia „własnych” postępowań egzekucyjnych wobec takiego podmiotu. Wynika to z faktu, że najczęściej egzekucja komornicza jest zawieszana z mocy prawa, a wierzycielom pozostaje wzięcie udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Jednak to, że we wskazanych tu okolicznościach niemożliwe jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego, nie oznacza, iż wierzyciele automatycznie znajdują się w niekorzystnym dla siebie położeniu. W końcu samo prowadzenie egzekucji nie oznacza jeszcze jej sukcesu – zresztą doświadczenie i statystyki pokazują, że rzadko kiedy wierzycielom na tej ścieżce udaje się uzyskać szybkie zaspokojenie całości swoich roszczeń. Wynika to przede wszystkim z sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się upadły bądź restrukturyzowany dłużnik. Otóż każde z tych postępowań można zainicjować jedynie w ściśle określonych okolicznościach.

Zgodnie z Prawem upadłościowym upadłość ogłasza się jedynie wobec dłużnika niewypłacalnego, a więc takiego, który utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast restrukturyzację można ponadto zainicjować wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością. Każda z tych sytuacji słabo rokuje dla egzekucji komorniczej. Gdyby jednak było inaczej, można rozważać pokrzywdzenie wierzycieli, a to daje im szanse na zablokowanie upadłości i restrukturyzacji.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3