dla przedsiębiorców

Restrukturyzacja firmy – szansa na wyjście z kryzysu

Rok 2020 był bardzo trudnym dla firm z wielu branż i bardzo prawdopodobne, że nie lepszy będzie 2021. Część przedsiębiorstw nie poradziła sobie i musiała zakończyć działalność. Niektórzy w dalszym ciągu szukają sposobu na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Może nim być restrukturyzacja firmy. Na czym ona polega i jak ją przeprowadzić?

Polskie firmy w kryzysie – wzrost długów

Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD), na koniec 2020 roku łączne zaległości konsumentów i firm wynosiły 59,2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2019 roku o 3,5 mld.

Można się dopatrywać wielu przyczyn takiej sytuacji. Przedsiębiorcy, którzy działają w takich branżach jak eventowa, koncertowa, turystyczna i wielu innych byli przez długi czas wręcz pozbawieni możliwości prowadzenia biznesu.

Tym sposobem doszło do sytuacji, w której pojawiły się w ich działalności kłopoty z płynnością. Trudności finansowe firmy mogą szybko doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie regulować zobowiązań. Sposobem na poradzenie sobie z taką sytuacją może być postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja firmy – na czym to polega?

Obostrzenia związane z SARS-COV-2 to jedna z wielu przyczyn tego, że firma może się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej. Poważne problemy mogą zacząć się np. od utraty najistotniejszego partnera biznesowego – wtedy przedsiębiorca zacznie osiągać dużo mniejsze przychody, a jednak jego koszty nie będą maleć.

Przepisy, które wprowadzono w styczniu 2016 roku dały spółkom nowe, elastyczne możliwości restrukturyzacji. Firmy mogą rozpocząć proces zmian, dzięki którym unikną upadłości. Odpowiednie działania należy wdrożyć jak najszybciej, kiedy pojawi się zagrożenie niewypłacalnością.

Kwestie dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorców są regulowane Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Celem restrukturyzacji jest optymalizacja sposobu wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności i uzyskanie lepszej pozycji strategicznej na rynku. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego można przeprowadzić zmiany, które uchronią przedsiębiorstwo przed upadłością i umożliwią wyciągnięcie z kłopotów finansowych. Ratowanie firmy jest procesem wieloetapowym.

W III kwartale 2020 roku wprowadzono w życie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, a także Ustawę o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Rozpoczęcie uproszczonego postępowania nie wymaga nawet decyzji sądu.

W III kwartale 2020 roku nastąpił wzrost postępowań restrukturyzacyjnych w branżach: odzieżowej, motoryzacyjnej i w rolnictwie, czyli teoretycznie nie w tych, które najbardziej dotknęła epidemia koronawirusa.

Jakie są korzyści restrukturyzacji firmy?

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest sposobem na rozwiązanie wielu kłopotów. Oto, jakie są jego korzyści z punktu widzenia przedsiębiorcy, który się na nie zdecydował:

 • Wstrzymanie egzekucji – następuje to po otwarciu postępowania. Nie mogą być też wszczynane nowe egzekucje. Z pewnością do firmy, która ma problemy finansowe, zgłaszają się wierzyciele. Dzięki restrukturyzacji przedsiębiorca zyskuje czas na poprawienie swojej sytuacji.
 • Podtrzymanie działania firmy.
 • Czas na pozyskanie kapitału – firma najczęściej potrzebuje środków, żeby przywrócić płynność finansową. Te mogą pochodzić np. ze sprzedaży majątku, ale nie tylko.
 • Utrzymanie dobrych relacji z klientami – jeśli firma podejmie odpowiednio szybko decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji, to może uniknąć sytuacji, w której zniechęci do siebie całe swoje otoczenie biznesowe. Bardzo złym rozwiązaniem jest wielomiesięczne zwlekanie z działaniem i unikanie przez długi czas regulowania zobowiązań.
 • Duże możliwość poprawy sytuacji firmy – każdy przypadek jest inny, ale możliwe, że problemy przedsiębiorstwa uda się rozwiązać rozłożeniem zadłużenia na raty, odroczeniem terminu zapłaty czy konwersją tego zadłużenia na akcje lub udziały. Ważne jest przy tym korzystanie ze wsparcia doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który zaproponuje rozwiązania umożliwiające wyjście z trudnej sytuacji.

Zarządzanie firmą w kryzysie – jak przebiega restrukturyzacja?

Odpowiednio szybka reakcja na straty w firmie i trudną sytuację gospodarczą to ważny krok w kierunku przywrócenia przedsiębiorstwu płynności finansowej. Warto w takich przypadkach korzystać z kancelarii restrukturyzacyjnej, która może zająć się tym procesem. Oto, jakie są jego etapy w naszej kancelarii:

 • Przeprowadzamy audyt restrukturyzacyjny – analizujemy sytuację firmy i sprawdzamy, jakie działania restrukturyzacyjne należy podjąć, czy należy prowadzić rozmowy z wierzycielami indywidualnie, czy też wdrażać procedurę restrukturyzacyjną następnie przygotowujemy wniosek o restrukturyzację lub prowadzimy indywidualnie rozmowy z wierzycielami
 • Następnie przygotowujemy propozycje układowe dla wierzycieli i przekonujemy ich do oddania głosu za układem lub też zawarcia porozumienia pozasądowego.
 • W ramach naszej działalności Pełnimy funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.

W między czasie :

 • Poszukujemy źródeł finansowania – takich, które są optymalne w przypadku danego przedsiębiorcy.
 • Przeprowadzamy procesy dezinwestycyjne – dotyczące nieruchomości, jak i aktywów kapitałowych.
 • Poszukujemy inwestora – finansowego lub branżowego.

Przygotowujemy również opinie prawne – dotyczące kwestii związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Proponujemy doradztwo restrukturyzacyjne i czynności obronne przed wnioskami o ogłoszenie
upadłości.

Postępowania możemy prowadzić samodzielnie, jak i na zlecenie innych doradców restrukturyzacyjnych. Skutecznie pomagamy firmom w przywróceniu im dobrej sytuacji finansowej.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3