Aktualności

Restrukturyzacja Alma Market S.A.

Zarząd Alma Market S.A. poinformował w raporcie z dnia 15 grudnia 2016 roku o fakcie otwarcia wobec spółki postępowania sanacyjnego. Sąd jednocześnie rozpatrywał wnioski o ogłoszenie upadłości spółki i co oczywiste oddalił te wnioski. Jest to dość głośna sprawa, która bardzo nagłaśnia sam fakt istnienia prawa restrukturyzacyjnego. Wydaje się, że to na razie najbardziej rozpoznawalny brand, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeszcze więcej dobrego dla świadomości przedsiębiorców może zrobić jedynie informacja o tym, że restrukturyzacja Alma Market S.A. się udała. Na to musimy jednak jeszcze poczekać.

Głośny przykład restrukturyzacji zwiększa zainteresowanie tematem

Pamiętam, że we wrześniu i na początku października mieliśmy bardzo duże zainteresowanie prawem restrukturyzacyjnym w naszej kancelarii i często klienci mówili, że słyszeli, że taki wniosek złożyła ALMA właśnie.  Restrukturyzacja Alma Market to chyba rzeczywiście jak do tej pory najgłośniejszy przykład restrukturyzacji. Swoją drogą należy przy okazji Almy zwrócić uwagę na daty. Spółka poinformowała, że złożyła wniosek o otwarcie postępowania w dniu 15 września 2016 roku. Otwarcie postępowania nastąpiło zatem dopiero po 3 miesiącach, a dokładniej po 13 tygodniach. Zgodnie z ustawą (art. 288 PrRestr w związku z art. 270 PrRestr) wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie dwóch tygodni, chyba że istnieje potrzeba przeprowadzenia rozprawy. W takim wypadku termin to sześć tygodni.

Należy zauważyć zatem, że dla takiej spółki jak Alma to naprawdę bardzo długo. Samo utrzymywanie stanu niepewności dla spółki publicznej (notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) jest mocno komplikujące życie i powoduje realne straty finansowe. Naraża też Spółkę na różnego rodzaju „ataki” ze strony wierzycieli.

Restrukturyzacja Alma otworzona po 3 miesiącach od złożenia wniosku to zdecydowanie zbyt długo

Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem na pewno, ale mogę się jedynie domyślać, że restrukturyzacja Alma Market problemów mogła mieć kilka. Po pierwsze sam wniosek mógł zawierać braki formalne i dopiero po ich uzupełnieniu biegły te wskazane wyżej terminy (zresztą co istotne terminy o charakterze wyłącznie instrukcyjnym). Nie jest to też coś dziwnego bo wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego tak dużej firmy jak Alma z pewnością nie należał do łatwych. Warto zatem pamiętać, że skorzystanie z pomocy doświadczonych profesjonalistów to ogromna oszczędność bo pozwoli szybciej otworzyć postępowanie a to daje realne oszczędności (chociażby wcześniejsza ochrona przed egzekucją powoduje, że spółka nie poniesie kosztów egzekucyjnych).

Po drugie same sądy restrukturyzacyjne (upadłościowe) są dość przeciążone z uwagi na natłok spraw o upadłość konsumencką. Nie spotkałem się w związku z tym jeszcze z sytuacją, żeby jakiś sąd otworzył postępowanie w terminie instrukcyjnym. Nie mniej jednak nawet w bardzo obciążonym sądzie warszawskim udało się nam otworzyć postępowanie sanacyjne w terminie 9 tygodni, z jednoczesnym wcześniejszym zabezpieczeniem interesów Spółki (m.in. zwolnienie zajętych rachunków bankowych). Przy czym sprawa nie była łatwa i w między czasie pojawił się również Tymczasowy Nadzorca Sądowy.

Podsumowanie

Podsumowując przykład restrukturyzacji Almy, należy stwierdzić, że pokazuje on, że jeszcze długa droga przed nami jeżeli chodzi o rozwój praktyki prawa restrukturyzacyjnego. Po pierwsze to pierwszy przykład naprawdę dużego brandu, znanego praktycznie wszystkim, który decyduje się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Nie wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że inne firmy nie są w podobnej sytuacji.

Raczej chodzi o świadomość przedsiębiorców, która nadal jest znikoma w tym zakresie. Po drugie jest to wynik pewnej ostrożności zarządów firm, które często na spotkaniach powtarzają mi, że nie chcą „być królikiem doświadczalnym” a nie ma żadnych konkretnych pozytywnych przykładów restrukturyzacji, które by ich przekonywały. Oczywiście nie ma bo prawo restrukturyzacyjne funkcjonuje zbyt krótko (niecałe 12 miesięcy), gdzie postępowanie restrukturyzacyjne jest przewidziane na 12 miesięcy.

Takie sprawy jak restrukturyzacja Alma Market z całą pewnością poprawi sytuację w zakresie świadomości przedsiębiorców. Trzymam również kciuki za firmę, że uda się jej wyjść z kłopotów bo to przyczyniłoby się do tego, żeby rozwiązać ten drugi problem (brak pozytywnych przykładów skutecznych restrukturyzacji pod rządami nowego prawa).

Z własnego doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (pomimo obaw co do utraty np. reputacji albo dostawców) nigdy nie pogarsza sytuacji firm, a w większości przypadków poprawia ich sytuację w sposób znaczący, ale o tym napiszę innym razem.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3