dla przedsiębiorców

Przyspieszone postępowanie układowe sposobem na poważniejsze trudności przedsiębiorcy

Jeżeli jednym z lepszych sposobów wyboru typu postępowania restrukturyzacyjnego jest „dopasowanie go” do skali trudności, z jakimi boryka się przedsiębiorca, można uznać, że dla bardziej skomplikowanych zagadnień właściwsze jest przyspieszone postępowanie układowe. Oczywiście trudno w sposób abstrakcyjny – a więc bez precyzyjnego odnoszenia się do okoliczności konkretnego przypadku – oceniać zasadność wyboru akurat tej formy restrukturyzacji. Tego decyzje za każdym razem muszą być podejmowane w ścisłym odniesieniu się do realiów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe wskazanie kilku wskazówek, pozwalających na zorientowanie się w perspektywach, jakie daje przyspieszone postępowanie układowe. Te zaś ogniskują się przede wszystkim wokół właściwego przygotowania wniosku o wszczęcie wskazanego tu postępowania.

Bardziej zaawansowane przygotowania

W pierwszym rzędzie należy poświęcić kilka uwag kwestiom formalnym. Otóż samo przygotowanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wymaga większego nakładu pracy – przy czym już teraz warto wspomnieć, że właściwe przygotowanie dokumentów potrzebnych do skutecznego złożenia tego wniosku (tym samym otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) w bezpośredni sposób przekłada się na sprawny przebieg całej sprawy. W istocie obowiązkiem dłużnika jest tu opracowanie całego szeregu różnego rodzaju dokumentów: aktualnego wykazu majątku z podaniem szacunkowej wartości jego składników; wykazu wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty; sumy wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela; wykazu wierzytelności spornych oraz wskazania miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika.

Bez prawidłowego skompletowania wskazanych tu danych rozpoznanie wniosku o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe. Jednak z punktu widzenia sukcesu sprawy kluczowe znaczenie mają – również dołączane do przedmiotowego wniosku – propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym.

Trzeba zaproponować sensowne rozwiązanie

Z punktu widzenia wierzycieli dokument ten pokazuje w jaki sposób dłużnik wyobraża sobie swoją restrukturyzację – a więc przede wszystkim spłatę wierzycieli. Oczywiście w toku dalszej procedury istnieje możliwość jego ewolucji. Jednak – mówiąc nieco kolokwialnie – „pierwsze wrażenie” wierzycieli jest niezwykle istotne. Stąd propozycje układowe i wstępny plan restrukturyzacyjny powinny być naprawdę solidnie przygotowane – w końcu przekonanie wierzycieli do tego, że dłużnikowi rzeczywiście zależy na wyjście z trudnej sytuacji jest niezwykle istotne dla zbudowania pewnego zaufania, które przeważnie bardzo procentuje w dalszym toku postępowania. Jak więc właściwie przygotować ten element wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Prawnik na tego rodzaju pytania przeważnie odpowiada „to zależy” – zresztą podobnie odpowie ekonomista. Rzeczywiście nie da się przygotować sensownych propozycji dla wierzycieli i planu całej restrukturyzacji bez precyzyjnego odniesienia się do sytuacji, w jakiej znalazł się przedsiębiorca. Jednak warto wskazać, że dokumenty te muszą być przede wszystkim prawdopodobne do realizacji i traktujące wierzycieli w sposób równoprawny. Mówiąc inaczej nie należy zakładać w nich po prostu nieprawdopodobnych celów, ani tym bardziej składać takich propozycji, które w nieuprawniony sposób różnicują sytuację wierzycieli. Warto pamiętać, że w przypadku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego propozycje układowe są swego rodzaju „obietnicą” dłużnika i opierają się wyłącznie na danych dostarczonych przez niego. Tym samym składanie obietnic bez pokrycia może się dla Dłużnika skończyć kompletną utratą zaufania ze strony jego kontrahentów. Oczywiście każda restrukturyzacja jest sztuką kompromisu, jednak musi on zostać zawarty na uczciwych warunkach. Zarówno otwarcie na taki kompromis, jak i proponowanie go w sposób uczciwy warto zaprezentować już na wstępnym etapie procedury. Z pewnością ułatwi to i przyspieszy jej przebieg, co oczywiście jest niezwykle istotne w kontekście kryzysu, w którym się znajdujemy.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3