aktualności/news

Projekt zmian w pomocy publicznej na restrukturyzację

Rząd opracował zmiany w pomocy publicznej dla przedsiębiorców

W sierpniu zeszłego roku weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która – obok „tarcz” antykryzysowych i finansowych – miała stanowić jeden z ważniejszych środków wsparcia prowadzących własny biznes w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Co prawda w stosunku do właściwie każdego aktu normatywnego można zgłaszać pewne uwagi krytyczne, jednak w przypadku tej ustawy spotkała się ona ze stosunkowo dobrym odbiorem zarówno ze strony doktryny, jak i orzecznictwa. Świadczy o tym chociażby zainteresowanie mechanizmami pomocowymi z niej wynikającymi. Stosowanie prawa w praktyce zawsze najlepiej ujawnia wszystkie jego niedostatki – te, które wyniknęły po wejściu w życie omawianej tu ustawy, mają zostać skorygowane przez ustawodawcę.

Ważniejsze zmiany

Zgodnie z rządowym projektem noweli ustawy o udzielaniu pomocy publicznej, projektodawcy chcą uporządkować przesłanki podmiotowe uprawniające do skorzystania z tego rodzaju pomocy. Celem nowej redakcji art. 1 przedmiotowej ustawy jest przede wszystkim wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w określeniu przez jak długi czas przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie powinien prowadzić działalność gospodarczą. Projekt jednoznacznie przesądza, że wnoszący o udzielenie pomocy musi podjąć działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku o pomoc na ratowanie, o udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego albo o pomoc na restrukturyzację.

Okres pandemii i wręcz powszechne wdrożenie pracy zdalnej dowiodło, jak bardzo potrzebna jest pełna cyfryzacja usług publicznych. Co prawda do osiągnięcia tego celu pozostała jeszcze bardzo daleka droga, jednak w ostatnim czasie ustawodawca poczynił w tym zakresie istotne kroki. W tej perspektywie należy odczytywać proponowane w prezentowanym projekcie ustawy wprowadzenie możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację lub ratowania przedsiębiorstwa także za pomocą specjalnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Jednocześnie w myśl opracowywanych przez rząd przepisów, termin na rozpoznanie wniosku przed właściwy organ będzie biegł on dnia dostarczenia stosownych dokumentów. W tym obszarze więc nie będzie miała znaczenia data nadania dokumentów na poczcie. 

Środki na pomoc doradców

Zgodnie z ciągle obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, który korzysta z pomocy na ratowanie może spożytkować otrzymane środki jedynie na bieżącą działalność oraz na analizy niezbędne do prawidłowego sporządzenia planu restrukturyzacji lub likwidacji swojej działalności gospodarczej. Tymczasem w myśl projektu noweli środki te będą mogły zostać przeznaczona także na usługi doradcze. Wydaje się, że to bardzo dobry kierunek zmian – jeżeli środki publiczne mają rzeczywiście doprowadzić do uratowania działalności gospodarczej, muszą być odpowiednio spożytkowane. To zaś wydaje się niemożliwe bez dogłębnego rozpoznania sytuacji przedsiębiorstwa, w tym jego mocny i słabych stron. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą mogli fachowo zdiagnozować problemy, z którymi zmaga się przedsiębiorca. 

Należy pamiętać, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa – bez względu na to, w jakim trybie jest prowadzona – nigdy nie stanowi celu samego w sobie. Podejmowania działania restrukturyzacyjne mają oddłużyć przedsiębiorstwo oraz umożliwić prowadzenie w oparciu o nie dalszej działalności. Stąd właściwy dobór środków ekonomicznych i prawnych do osiągnięcia tego celu jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie musi podjąć prowadzący własny biznes, który znalazł się w tarapatach. Popełnienie błędu na tym, w istocie wstępnym, etapie może oznaczać fiasko całej procedury. W przypadku zaś, gdy są w nią zaangażowane także środki publiczne prowadzi to po prostu do ich marnotrawstwa. 

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3