aktualności/news

Prognozy na Nowy Rok dla przedsiębiorców

Gdyby przed rokiem ktokolwiek prognozował, że znajdziemy się w takiej sytuacji gospodarczej, jak obecnie z pewnością jego przewidywanie zostałyby – mówiąc oględnie – potraktowane za mało prawdopodobne. Aczkolwiek już wówczas w wielu państwach świata notowano zachorowania wywoływane przez nowy typ koronawirusa, jednak w Europie tego rodzaju informacje traktowano raczej w kategoriach pewnej ciekawostki. Właściwie nie trzeba przypominać, co wydarzyło się następnie – tym bardziej, że nadal praktycznie nie widać perspektyw na szybkie zakończenie pandemii. Oczywiście szczepionka daje pewne nadzieje, ale raczej trudno liczyć na szybkie rozwiązanie przez nią problemów zdrowotnych wprost przekładających się na kondycje biznesu. Jakie są więc prognozy na rok 2021 dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą?

Zasoby szybko się kończą

Na postanowione powyżej pytanie bardzo trudno udzielić jednej, uniwersalnej odpowiedzi. W końcu wszystko zależy od branży, w jakiej dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Bez trudno można wskazać takie sektory gospodarki, które zostały bardzo poważnie dotknięte przez trwającą pandemię – wystarczy wspomnieć tu o galeriach handlowych, restauracjach, czy turystyce i rekreacji. Z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy zanotowali w mijającym roku spore wzrosty – dobrym przykładem takiej sytuacji jest chociażby e-commerce, którego rozwój został zdecydowanie przyspieszony przez pandemię. 

W każdym razie ogólnie rzecz ujmując prognozy ekonomiczne na najbliższy rok nie są optymistyczne – co prawda wydaje się, że dokładne rozmiary kryzysu poznamy dopiero po zakończeniu pandemii, jednak już teraz jasne jest, że wielu przedsiębiorców znalazło się na skraju upadłości. Podstawowym problem zaś – obok wyczerpujących się zapasów gotówki i nikłych perspektyw na szybkie spieniężenie niektórych składników majątku – pozostaje właściwy brak możliwości w zaplanowaniu dalszej działalności. W końcu nie sposób przewidzieć z jakimi ograniczeniami będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie. Tymczasem w wielu przypadkach już teraz wybija naprawdę ostatni dzwonek na wprowadzenie właściwych działań naprawczych. 

Perspektywy na Nowy Rok – poszukiwanie rozwiązania problemów

Te z kolei mogą przybrać trojakiego rodzaju postać – restrukturyzacji w sensie szerokim, polegającej np. na redukcji zatrudnienia i racjonalizacji kosztów; rozpoczęcia któregoś z postępowań uregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym, a wreszcie na ogłoszeniu upadłości. Jasne jest, że za każdym z tego rodzaju wyborów powinna stać świadomość ich skutków – zwłaszcza w perspektywie planowanych do osiągnięcia celów. Przy czym ogłoszenie upadłości zawsze należy traktować jako ostateczność, stosowaną wówczas, gdy wszystkie inne środki okażą się niewystarczające.

Z tego względu już przy zagrożeniu niewypłacalnością należy bardzo poważnie rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne – tym bardziej, że sam ustawodawca zdecydowanie preferuje tego rodzaju rozwiązania, a Prawo restrukturyzacyjne jasno umożliwia wszczęcie tych spraw już na etapie wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością. Jednocześnie trzeba pamiętać, że sukces sprawy restrukturyzacyjnej w duże mierze zależy od wyboru jej właściwego trybu. Do tego zaś potrzeba sporego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. W jaki więc sposób prowadzący działalność gospodarczą powinni postępować w najbliższym czasie?

Przede wszystkim trzeba bacznie obserwować sytuację – zarówno na bieżąco analizując stan przedsiębiorstwa, jak i prognozy ekonomiczne oraz oferowane formy państwowego wsparcia. Akurat w ostatniej z tych sfer jest coraz mniej do zaproponowania, stąd tym bardziej przedsiębiorcy borykający się z trudnościami powinni rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne. Daje ono możliwość wypracowania układu z wierzycielami, przy ich aktywnej współpracy. To z kolei w wielu przypadkach może być naprawdę ostatni sposób na oddłużenie przedsiębiorstwa oraz umożliwienie jego dalszego funkcjonowania. 

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3