dla przedsiębiorców

Problemy uproszczonej restrukturyzacji

Skuteczność uproszczonej restrukturyzacji 

Pod wieloma względami działania podjęte w związku z przeciwdziałaniem rozwojowi pandemii koronawirusa są nadzwyczajne, a tym samym nieszablonowe. Podobnie jest w przypadku ilości wydawanych w związku z zaistniałą sytuacją aktów normatywnych. Co prawda od wielu lat ustawodawca przyzwyczaił nas do wydawania każdego roku kilkunastu tysięcy stron ustaw, czy rozporządzeń, jednak ilość przepisów, jakie pojawiły się w ramach walki z pandemią – w tym z jej ekonomicznymi skutkami – jest rekordowa. Wśród nich – zwłaszcza w perspektywie wzrastającej liczby ogłaszanych upadłości i restrukturyzacji – warto zauważyć regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z pewnością dają one możliwość szybkiego i skutecznego przeprowadzenia sprawy, jednak ich rzeczywista efektywność zależy od wielu czynników – w tym przede wszystkim od właściwego i szybkiego przygotowania postępowania.

Restrukturyzację to szansa na kontynuowanie biznesu

Zgodnie z „tarczą antykryzysową” do dnia 30 czerwca 2021 roku przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a więc przygotowanego specjalnie na czas kryzysu typu postępowania o zatwierdzenie układu, znanego z Prawa restrukturyzacyjnego. W tym celu konieczne jest zawarcie przez przedsiębiorcy umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, którego zadaniem jest w istocie prowadzenie postępowania. Fakt zawarcia takiej umowy podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przez co właściwie rozpoczyna się sama sprawa. Poza tym doradca restrukturyzacyjny powiadamia o obwieszczeniu sąd restrukturyzacyjny właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu w terminie trzech dni od jego dokonania.

Jednak, aby móc rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnik musi przygotować propozycje układowe, spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz przekazać te dokumenty nadzorcy układu. Poza tym należy pamiętać, że uproszczone postępowanie układowe w założeniu powinno trwać, jak najkrócej – chociażby z tego względu ustawodawca zdecydował, że skorzystanie z tego postępowania możliwe jest tylko raz, a sam wniosek o zatwierdzenie układu musi wpłynąć do sądu restrukturyzacyjnego w ciągu czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zawsze liczy się efekt – a więc zawarcie i realizacja układu

Nie oznacza to, że szkicowo omówione tu przepisy regulujące uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nie wzbudzają pytań i wątpliwości. Wystarczy zasygnalizować tu szereg zastrzeżeń zgłaszanych w zakresie ochrony praw wierzycieli. Rzeczywiście – na pierwszy rzut oka – mogłoby się wydawać, że dłużnicy otrzymali niezwykle wygodne narzędzie rozwiązania swoich trudności, które tym samym jest podatne na różnego rodzaju nadużycia. Jednak należy pamiętać, że uproszczona restrukturyzacja jest prowadzona przez profesjonalistę, a układ podlega zatwierdzeniu przez sąd, co z kolei daje odpowiednie gwarancje zabezpieczenia praw wierzycieli.

W każdym razie rzeczywistą miarą sukcesu dla uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych powinna być ilość zawartych, zatwierdzonych, a następnie wykonanych układów. Stąd trudno o kompletne – a właściwie jakiejkolwiek miarodajne dane dla oceny, czy rzeczywiście uproszczona restrukturyzacja jest skuteczna. Jednak nie ma wątpliwości, że postępowanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oczywiście, biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie jest to niczym dziwnym, jednak warto pamiętać, że sukces każdej restrukturyzacji – w tym tej uproszczonej – zależy przede wszystkim od profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia sprawy. 

Tym bardziej, że w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego liczy się przede wszystkim czas, który wymaga dynamicznego przygotowywania nieraz skomplikowanych dokumentów. Do tego zaś potrzeba przede wszystkim doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, bez której restrukturyzacja po prostu nie będzie możliwa. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3