dla przedsiębiorców

„Pre-pack” to dobry sposób na uratowanie biznesu

Wielu przedsiębiorców staje obecnie przed problemem, w jaki sposób uratować swoje działalności. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie koronawirus miał odpuścić, otwierając tym samym możliwość normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście można spierać się, czy sposób walki z pandemią oparty na różnego rodzaju lockdow’nach jest skuteczny, jednak także w tym obszarze trudno – przynajmniej do czasu upowszechnienia się szczepień – spodziewać się zasadniczych zmian. W każdym razie przedsiębiorcy powinni być przygotowani na różne scenariusze. Wśród nich z pewnością warto wziąć pod uwagę – niestety ciągle mało popularną – przygotowaną likwidację. Tym bardziej, że można ją wykorzystać do uratowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozyskanie gotówki i spłata wierzycieli

Zgodnie z Prawem upadłościowym przedmiotem przygotowanej likwidacji – a więc właśnie „pre-pack’u” – może być przedsiębiorstwo, jego „zorganizowana część” bądź składniki majątkowe stanowiące „znaczną część” przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że w ramach tej procedury prowadzący własny biznes nie musi sprzedawać całego swojego biznesu. Ustawodawca dopuszcza sytuację, w której „pre-pack” zostanie przeprowadzony jedynie w stosunku do części przedsiębiorstwa, a nawet jego poszczególnych składników. 

Z tego względu przygotowana likwidacja jest świetnym narzędziem do ratowania przedsiębiorstwa. W końcu dzięki tej procedurze można szybko spłacić wierzycieli, zachowując jednocześnie sporą część majątku przedsiębiorstwa, który następnie może posłużyć do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście w praktyce skuteczne przeprowadzenie takiego postępowania wymaga specjalistycznej wiedzy, a więc w zdecydowanej większości przypadków pomocy prawnika dobrze znającego się na sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Natomiast bez wątpienia wśród najważniejszych problemów w omawianym tu zakresie mieści się określenie, co dokładnie może stać się przedmiotem „częściowej” przygotowanej likwidacji. 

Co to jest „znaczna część” przedsiębiorstwa?

Nie zagłębiając się w skomplikowane w wielowątkowe analizy prowadzone w doktrynie prawa upadłościowego, wystarczy stwierdzenie, że wykładając pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” lub „składniki stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa” należy odwołać się przede wszystkim do dorobku cywilistyki i ustaw podatkowych. W tym kontekście warto zauważyć, że w ustawie o CIT, PIT oraz VAT za zorganizowaną część przedsiębiorstwa przyjmuje się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z tego względu, aby przeprowadzić przygotowaną likwidację w stosunku do „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” należy wykazać, że tak wyodrębnione składniki majątkowe nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej – nawet w innej branży, niż ta, w której funkcjonuje pierwotne przedsiębiorstwo.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że przygotowana likwidacja może dotyczyć także „znacznej części przedsiębiorstwa” – a więc takich jego składników, które co prawda nie mogą posłużyć do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, ale stanowią istotny element majątku przedsiębiorstwa. W każdym razie prowadzący działalność gospodarczą w ramach procedury przygotowanej likwidacji dysponuje szeregiem możliwości na takie przeprowadzenie „pre-pack’u”, aby nadal móc prowadzić swoją działalność, sprzedając jedynie część majątku swojego przedsiębiorstwa. Oczywiście jego poszczególne składniki nie mogą zostać dowolnie dobrane, jednak z pewnością można uznać, że ustawodawca pozostawił prowadzącemu działalność gospodarczą stosunkowo dużą swobodę w wyborze składników przeznaczonych do tej procedury. Co jednak nie znaczy, że w poszczególnych przypadkach ich wybór jest prosty. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3