dla przedsiębiorców

Pre-pack to dobre rozwiązanie na czas kryzysu – zwłaszcza obecnego

Przygotowana likwidacja – wzorowana na anglosaskim pre-pack’u – pozwala szybko i skutecznie rozwiązać problem zadłużenia przedsiębiorstwa. Tym samym, pomimo tego, że została uregulowana w Prawie upadłościowym, stanowi instytucję zbliżoną do restrukturyzacji. Jednocześnie świetnie nadaje się do zastosowania w czasach kryzysu – także tego, z którym mierzymy się obecnie.

Właściwie przy każdych perturbacjach gospodarczych pojawiają się okazje, z których warto skorzystać – także poprzez znalezienie kupca na swój biznes lub jego część, aby zyskać środki na spłatę zobowiązań. W tym celu najlepszym sposobem jest przeprowadzenie właśnie przygotowanej likwidacji.

Na czym polega to procedura? Odpowiedź na to pytanie powinien poznać właściwie każdy przedsiębiorca.

Przedsiębiorstwo do (przygotowanej) likwidacji

Stosownie do przepisów Prawa upadłościowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Tym samym jasne jest, że pre-pack toczy się w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości, a jeżeli przedstawione przez wnioskodawcę – najczęściej samego dłużnika – warunki sprzedaży zostaną zaakceptowane przez sąd, zostanie on sfinalizowany właściwie bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości. W związku z tym – o ile zadłużony przedsiębiorca rzeczywiście profesjonalnie podejdzie do sprawy – przygotowana likwidacja może zostać przeprowadzona bardzo szybko, a właściwie jedyną przeszkodą może okazać się oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu.

W przygotowanej likwidacji kluczową kwestią jest ustalenie jakie dokładnie składniki majątku zostaną objęte tą procedurą oraz znalezienie nabywcy. Jest to tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że sąd ma obowiązek zatwierdzić warunki sprzedaży tylko wówczas, gdy proponowana w nich cena nabycia jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.

Jeżeli zaś proponowana cena nie spełnia tych warunków, przeprowadzenie przygotowanej likwidacji co prawda jest możliwe, ale wówczas konieczne jest wykazanie przed sądem, że zatwierdzenie warunków sprzedaży jest konieczne z punktu widzenia ważnego interesu publicznego lub możliwości zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

W jaki sposób pozbyć się balastu?

Warto wskazać, że przedmiotem przygotowanej likwidacji może być nie tylko całość przedsiębiorstwa dłużnika, ale również jego zorganizowana część – a więc taka, na podstawie której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek branży, nawet niezwiązanej z działalnością samego dłużnika – lub składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa. To z kolei umożliwia sprzedaż jedynie części zgromadzonego majątku po to, aby uratować całość firmy. Dzięki temu dłużnik może w szybki sposób uregulować swoje należności i kontynuować działalność. Zawsze więc warto wziąć pod uwagę pre-pack, jako jedną z opcji wyjścia z kryzysu zadłużenia.

Po podjęciu decyzji o tym, co dokładnie ma stać się przedmiotem procedury przygotowanej likwidacji, trzeba rozpocząć poszukiwania nabywcy. Ustawodawca nie przewidział w tym obszarze jakiegokolwiek formalnego trybu.

W związku z tym dłużnik może czynić te poszukiwania zupełnie poufnie – także wśród swojej rodziny. W takich przypadkach trzeba jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu. Otóż w omawianym tu trybie dłużnik nie może zbyć swojego majątku na rzecz osób bliskich po cenie niższej niż tzw. cena oszacowania, którą ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego. Cel tej regulacji jest wręcz oczywisty: przeciwdziałanie wyzbywaniu się przez dłużnika majątku, z którego możliwa jest ewentualna egzekucja należności.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3