dla konsumentów

Pre-pack – czy tylko dla przedsiębiorców?

Przygotowana likwidacja – czyli pre-pack – to najogólniej rzecz ujmując specjalna procedura, której celem jest sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa dłużnika w celu pozyskania środków na spłatę wierzycieli. Pre-pack może być wdrożony w trakcie postępowania, w którym rozpoznaje się wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a jego skuteczne przeprowadzenie pozwala na uniknięcie długiego i skomplikowanego postępowania upadłościowego.

Niemniej istotny jest fakt, że dzięki przygotowanej likwidacji rynek nieraz w ogóle nie zauważa faktycznego bankructwa przedsiębiorcy. Jest to więc po prostu korzystne rozwiązanie problemów finansowych prowadzącego własny biznes, pod wieloma aspektami podobne do restrukturyzacji. Czy mogą z niego skorzystać także konsumenci? Okazuje się, że tak, choć pod pewnymi warunkami.

Myślisz o upadłości konsumenckiej, ale przerażają Cię koszty pomocy prawnej? Zrób to sam – z pomocą naszego poradnika! Zawiera on gotowe wnioski o upadłość konsumencką oraz instrukcję krok po kroku. Sprawdź.

„Upadłość konsumencka – zrób to sam!” –
kliknij i odbierz 200 zł na zakup poradnika!

Pre-pack „konsumencki” – najważniejsze założenia

Przygotowana likwidacja majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może zostać przeprowadzona w ramach upadłości konsumenckiej. Podobnie, jak upadłość konsumencka jest odpowiednikiem „tradycyjnej” upadłości przedsiębiorców, tak pre-pack „konsumencki” jest odpowiednikiem przygotowanej likwidacji całości lub części przedsiębiorstwa dłużnika. Przy czym w przygotowanej likwidacji przeznaczonej dla konsumentów zachodzi istotna różnica w porównaniu z jej biznesowym pierwowzorem. Otóż w omawianych tu sprawach ustawodawca nieco inaczej określił, jaki majątek może zostać zlikwidowany w trybie pre-pack’u.

Zgodnie z Prawem upadłościowym przygotowaną likwidacją może zostać objęty jedynie majątek zadłużonego konsumenta, o „znacznej wartości”. Zawsze więc w realiach konkretnej sprawy trzeba ocenić, czy majątek mający zostać zlikwidowany w przedmiotowym trybie jest „znacznej wartości”. To z kolei wymaga przede wszystkim ustalenia ze względu na jakie kryteria należy badać tę wartość. W istocie kluczowa jest odpowiedź na pytanie: czy chodzi tu o majątek o obiektywnie znacznej wartości, czy też o taki, który przejawia taką wartość „subiektywnie”, a więc w odniesieniu do wartości całego majątku posiadanego przez konsumenta.

W doktrynie udziela się zróżnicowanej odpowiedzi na to pytanie, jednak skoro przygotowana likwidacja jest częścią upadłości konsumenckiej, to warto wziąć pod uwagę, że odmawianie skorzystania ze wskazanej tu możliwości jedynie ze względu na obiektywnie niewielką wartość majątku dłużnika nie jest uzasadnione. W końcu w takich okolicznościach wierzyciele i tak nie będą mieć szans na skuteczne odzyskanie swoich należności w innym trybie.

Przebieg „konsumenckiej” przygotowanej likwidacji

Wniosek o „konsumencki” pre-pack mogą złożyć wszyscy uczestnicy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niekoniecznie więc musi to być sam konsument. W grę wchodzą także jego wierzyciele posiadający stosowną legitymację.

Warto pamiętać, że w przygotowanej likwidacji dedykowanej konsumentom sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego, który zajmuje się m.in. weryfikacją przedstawionego przez wnioskodawcę opisu i oszacowania składnika przeznaczonego do likwidacji. Oczywiście kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej procedurze jest znalezienie nabywcy, który zapłaci odpowiednią cenę za majątek przeznaczony do pre-pack’u.

Jak już wskazywaliśmy musi on prezentować „znaczną wartość”. W praktyce konsumenci najczęściej wnioskują o przygotowaną likwidację swojej nieruchomości – w zdecydowanej większości przypadków jest to najbardziej wartościowy składnik ich majątku. Jednak nie są wykluczone także inne rozwiązania, chociażby objęcie pre-pack’iem samochodu bądź mienia, które niegdyś było przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z pewnością warto skonsultować te kwestie z profesjonalistą specjalizującym się w oddłużaniu konsumentów. Pomoże on wybrać optymalną ścieżkę postępowania i przeprowadzi przed wszystkie jej aspekty – w tym zwłaszcza przez załatwianie niezbędnych formalności.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3