dla przedsiębiorców

Pre-pack a kryzys

Poszukując rozwiązania kryzysowych sytuacji warto rozważyć przygotowaną likwidację

Od kilku tygodni w mediach można przeczytać prognozy dotyczące zbliżającej się „fali” upadłości i restrukturyzacji. Rzeczywiście, zwłaszcza w ostatnim kwartale poprzedniego roku, można było zauważyć zwiększoną ilość składanych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości bądź przeprowadzenie któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych, ale ciągle w wielu przypadkach udaje się utrzymać płynność prowadzonej działalności. Nie zmienia to oczywiście faktu, że sytuacja w wielu branżach jest wręcz dramatycznie zła, a bez ich „odmrożenia” bądź wprowadzenia o wiele większego, niż dotychczas wsparcia – rzeczywiście może czekać nas „fala” upadłości. Jednak można jej uniknąć wybierając zamiast ogłoszenia upadłości przeprowadzenie – często dużo szybszej i efektywniejszej – przygotowanej likwidacji, zwanej również pre-pack’iem. Na czym polega to postępowanie?

Sprzedaż całości bądź części przedsiębiorstwa

Przygotowana likwidacja – mówiąc w ogromnym skrócie – polega na sprzedaży całości lub znacznej części przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy, który zaoferuje odpowiednią cenę. Celem tego postępowania jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, poprzez jego szybką sprzedaż, dzięki czemu nabywca zyskuje możliwość kontynuowania biznesu prowadzonego w oparciu o składniki objęte procedurą „pre-pack’u”. Z tego względu z przygotowaną likwidacją nie warto zwlekać – znalezienie nabywcy bardzo często uzależnione jest od stosunkowo dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Przy czym należy pamiętać, że sama chęć skorzystania z tej procedury nie wystarcza do jej przeprowadzenia.

„Pre-pack” możliwy jest tylko w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, a wniosek o przygotowaną likwidację składa się wraz z wnioskiem o upadłość. Z tego względu przygotowaną likwidacją przeprowadza się pod warunkiem wystąpienia stanu niewypłacalności. Chociażby z tego względu przedsiębiorstwo lub jego znaczna część objęta tą procedurą nie znajdują się w najbardziej optymalnym stanie. Jednak – mówiąc kolokwialnie – niewypłacalność niewypłacalności nierówna, stąd im głębszy jest ten stan, tym kondycja przedsiębiorstwa jest po prostu gorsza. 

Odpowiednia cena

Spośród wielu różnych kwestii składających się na przygotowaną likwidację, warto zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych, tj. cenę sprzedaży. Zgodnie z Prawem upadłościowym sąd zatwierdza przedstawione mu warunki sprzedaży wówczas, gdy cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. Przy czym w przypadku, gdy sprzedaż ma nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego z przedsiębiorcą, cena nie może być niższa, niż kwota wynikająca z oszacowania wartości przedsiębiorstwa sporządzona przez biegłego sądowego. 

W każdym razie do przeprowadzenia przygotowanej likwidacji nie jest wystarczające znalezienie nabywcy gotowego zapłacić jakąkolwiek cenę za przedsiębiorstwo bądź jego znaczną część – cena ta musi stwarzać perspektywy na pozyskanie większych funduszy, niż przeprowadzenie tradycyjnego postępowania upadłościowego. Celem takiego rozwiązania jest przede wszystkim zaspokojenie interesów wierzycieli – w końcu możliwość ich spłaty zależy w pierwszym rzędzie o sumy, jaka zostanie przeznaczona na pokrycie ich należności. Zresztą jest to zgodne z podstawowymi założeniami Prawa upadłościowego, w myśl których niedopuszczalne jest faworyzowanie któregokolwiek spośród uczestników sprawy upadłościowej.

W czasie kryzysu, z jakim mamy obecnie do czynienia, przygotowana likwidacja wydaje się dobrym rozwiązaniem – zwłaszcza dla przedsiębiorców borykających się z zadłużeniem, którzy jednocześnie mają zamiar sprzedać swój biznes. „Pre-pack” pozwala także wyodrębnić część przedsiębiorstwa, którą będzie można spieniężyć w ramach przygotowanej likwidacji, jednocześnie zabezpieczając pozostałą część przed problemami. 

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3