Pogotowie Restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – ratunek dla tonących firm

Prawo restrukturyzacyjne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Ma ono pomóc przedsiębiorcom, którzy z różnych względów popadli w problemy finansowe i nie mogą sobie z nimi poradzić. Wprowadzi ona również szereg fundamentalnych zmian w otoczeniu gospodarczym kraju.

O zmianach w przepisach dotyczących restrukturyzacji upadających firm słychać od maja 2015 roku. Właśnie wtedy Sejm uchwalił nową ustawę prawo restrukturyzacyjne zmieniającą dotychczas niedoskonałe rozwiązania systemowe. Jak prawodawcy słusznie zauważyli, obowiązujące od ponad 10 lat przepisy, nie chronią ani interesów przedsiębiorców, ani ich wierzycieli.

Obecnie utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa oznaczała jego likwidację, nowa ustawa ma zmienić to założenie. Prawodawcy słusznie zauważyli, że efektywna restrukturyzacja przedsiębiorstw, a nie ich szybka likwidacja, ma kluczowy wpływ na wzrost gospodarczy.

Prawo restrukturyzacyjne ma wspierać działania naprawcze przedsiębiorstw

Głównym celem nowej ustawy jest wsparcie działań naprawczych w przedsiębiorstwach, które tracą płynność finansową. Teraz nie tylko chronione będą interesy wierzyciela, ale również firmy. W myśl nowych przepisów, postępowanie restrukturyzacyjne powinno być wdrażane możliwie najszybciej.

Wchodząca w życie ustawa daje również wierzycielom i dłużnikom nowe narzędzia prawne, które mają pomóc zaspokoić interesy obu stron. Ma ona realizować strategię odbudowywania a nie burzenia, przez co daję ochronę przedsiębiorców, a co za tym idzie miejsc pracy oraz kapitału intelektualnego.

W ramach ustawy zostanie też stworzona nowy zawód doradcy restrukturyzacyjnego. W myśl nowych przepisów nastąpi ścisły podział osób zajmujących się upadłością przedsiębiorstw oraz tych, które będą starały się im pomóc „wyjść na prostą”. W przeciwieństwie do dotychczasowych instytucji, doradca restrukturyzacyjny będzie działał zarówno jako syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w postępowaniach sądowych oraz pełnił rolę konsultanta.

Doradca restrukturyzacyjny będzie także prowadził postępowania restrukturyzacyjne, ustalał kierunek działań oraz pomagał uzyskać dodatkowe finansowanie z pomocy publicznej. Nowa ustawa ma w założeniu poprawić sytuację polskich przedsiębiorstw, ale czy jej się to uda, będzie wiadomo najszybciej w przyszłym roku.

W tym blogu będę starał się opisywać własne doświadczenia z ustawą prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3