aktualności/news

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców: łagodniejsze wymogi do uzyskania umorzenia

Jak wynika z niektórych szacunków już ok. 70% firm złożyło wnioski o skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia, oferowanych w ramach „tarczy antykryzysowej”. Tymczasem w ostatnich dniach ustawodawca dokonał zmian w przepisach składających się na „tarczę”, zapowiadając jednocześnie, że już są opracowywane kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Oczywiście „tarcza antykryzysowa” w praktyce wzbudza pewne kontrowersje i niejasności, jednak w obecnej sytuacji rozważenie możliwości skorzystania z oferowanej w jej ramach pomocy jest podstawową kwestią właściwie dla wszystkich przedsiębiorców. W tym kontekście warto zauważyć zmiany dokonane ostatnio w obszarze udzielania pożyczek mikroprzedsiębiorcom, dzięki którym łatwiejsze staje się ich umorzenie.

5000 złotych pożyczki od rządu

Zgodnie z „tarczą antykryzysową” mikroprzedsiębiorca – a więc przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej, niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro – może skorzystać ze specjalnej, jednorazowej pożyczki, wynoszącej 5000 złotych. Oferta ta jest skierowana do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przed 1 marca br.

Tego rodzaju pożyczkę udziela starosta ze środków Funduszu Pracy. Może ona służyć jedynie pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc mikroprzedsiębiorca nie może wydatkować pożyczonej gotówki na dowolnie wybrany przez siebie cel. Oprocentowanie pożyczki – zgodnie z postanowieniami tarczy antykryzysowej – jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie w „tarczy antykryzysowej” postanowiono, że okres spłaty nie może być dłuższy, niż 12 miesięcy, przy czym karencja w spłacie wynosi trzy miesiące. Łącznie więc daje to przedsiębiorcy 15 miesięcy na zwrot zaciągniętej pożyczki.

Ustawodawca ułatwia sprawę

Nowelizacja „tarczy” – określana przez niektórych pewno nieco na wyrost „tarczą antykryzysową 2.0” – nadal zakłada, że wnioski o udzielenie przedmiotowej pożyczki będą składane do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji przepisów, ustawodawca zrezygnował z konieczności składania przez mikroprzedsiębiorcę oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego br. Jednak, z punktu widzenia prowadzących własny biznes, najistotniejsze zmiany dotyczą zasad umorzenia przedmiotowych pożyczek.

W pierwotnie stanie prawnym podstawowym warunkiem umorzenia omawianej tu pożyczki – obok złożenia stosownego wniosku – było utrzymanie przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia co najmniej przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. Miarodajnym był tu „stan zatrudnienia” określany na dzień 29 lutego br. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy!

Tymczasem obecnie korzystający z pożyczki po prostu może zwolnić swoich pracowników, ważne jest, aby prowadził swój biznes przez okres trzech miesięcy od udzielenia pożyczki. Stąd aktualnie dopuszczalna jest sytuacja, w której mikroprzedsiębiorca zwalnia nawet wszystkich swoich pracowników, a jednocześnie kontynuuje prowadzenie swojego biznesu w pojedynkę. Wówczas nadal zachowuje prawo do umorzenia pożyczki. Z punktu widzenia wsparcia mikroprzedsiębiorców – którzy ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary działalności w wielu przypadkach znaleźli się obecnie w naprawdę trudnej sytuacji – jest to rozwiązanie korzystne. Dotąd wielu z nich wahało się o sięgnięcie po – bądź co bądź niewielką pożyczkę – będąc jednocześnie zobligowanymi do dużo bardziej kosztownego utrzymania etatów. W przypadku, w którym mikroprzedsiębiorca zdecydowałby się na zwolnienia, nie mógłby ubiegać się o umorzenie zobowiązania. Teraz możliwe jest połączenie redukcji zatrudnienia ze skorzystaniem z przedmiotowej pożyczki oraz uzyskaniem jej umorzenia.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3