Aktualności

Poszukiwania inwestora. Kiedy warto rozważyć taką opcję?

Wejście inwestora może być skutecznym sposobem na pozyskanie kapitału dla dalszego rozwoju firmy. Zanim wspólnicy podpiszą umowę, powinni uważnie przeanalizować jej warunki. Warto korzystać przy tym ze wsparcia prawników, zwłaszcza jeśli inwestor, doświadczony w tego rodzaju umowach, również korzysta z doradztwa prawnego.

Dobry pomysł to pierwszy krok w biznesie. Wprowadzenie ciekawego produktu lub udoskonalenie czegoś, co już cieszy się zainteresowaniem, zoptymalizowanie jakiejś usługi lub zaproponowanie czegoś nowego i zarabianie na tym daje satysfakcję, pieniądze i poczucie sprawczości. Z czasem jednak może się okazać, że dobry pomysł to za mało, bo aby się rozwijać, firma potrzebuje zastrzyku pieniędzy.

Co mają do wyboru przedsiębiorcy? Najczęściej pierwszym pomysłem jest kredyt, który da szybkie pieniądze. Niestety, to drogie rozwiązanie, na które nie mogą sobie pozwolić młode firmy, gdyż mają zbyt małą wiarygodność w oczach banku.

Alternatywą jest znalezienie inwestora, czyli innego podmiotu, który zaangażuje się finansowo w działania firmy, w zamian za co będzie mógł liczyć na określone w umowie korzyści.

Kiedy warto rozważyć poszukiwanie inwestora?

 

Wspólnicy powinni rozważyć znalezienie inwestora, gdy podejrzewają, że nie będą w stanie rozwijać firmy bez dodatkowego finansowania. Proces poszukiwania może trwać wiele miesięcy, więc nie należy odkładać go do chwili, kiedy dalsze istnienie firmy będzie uzależnione od zewnętrznego finansowania. Ogranicza to pole do negocjacji i utrudnia ustalenie korzystnych warunków.

Gdy potrzebujesz większego kapitału

Nawiązanie współpracy z inwestorem zapewnia szybszy dostęp do finansowania niż zwykły kredyt bankowy. Inwestor stawia mniejsze wymogi formalne, a często nawet pomaga firmie w przygotowaniu dokumentacji. W interesie inwestora leży jak najszybsze rozpoczęcie współpracy. Oczywiście nie należy się też spodziewać, że przeleje firmie pieniądze bez żadnych warunków.

Inwestor zabezpiecza swoje interesy, a wszystkie obowiązki stron zapisane są w umowie.

Gdy chcesz zwiększyć swoją obecność na rynku

Budowanie pozycji rynkowej to proces, który najczęściej trwa latami. Są firmy, które idealnie „trafiły” ze swoim produktem lub usługą w potrzeby rynkowe i szybko budują markę, niemniej większość potrzebuje czasu.

Wejście inwestora, który wnosi nie tylko kapitał, ale też znajomość rynku, może ten proces bardzo przyspieszyć. Duzi inwestorzy, którzy działają w różnych obszarach, mogą ułatwić firmie nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami na rynku, co bez wsparcia rozpoznawalnego inwestora, który pośredniczy w rozmowach, byłoby trudne.

Jak szukać inwestora?

Szukanie inwestora to długotrwały proces. Wspólnicy powinna przeanalizować kilka ofert, gdyż mogą różnić się między sobą w istotny sposób.

Analiza rynku

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym inwestorem musi być poprzedzone zapoznaniem się ze specyfiką firm, które mogą stać się inwestorami.

Należy zapoznać się z ofertą akceleratorów biznesu, funduszy Venture Capital, tzw. aniołów biznesu. Nie należy przy tym pomijać oferty instytucji rządowych, np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości albo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które regularnie ogłaszają nabory wniosków na dotacje, granty i bezzwrotne pożyczki.

Każda tego rodzaju instytucja charakteryzuje się swoją specyfiką: ma inne oczekiwania wobec firmy, w którą inwestuje, ale też sama różnicuje rodzaj wsparcia. Przed przesłaniem propozycji współpracy wspólnicy szukający inwestora muszą uzyskać jak najwięcej informacji na temat możliwych ram działania, by lepiej pokierować negocjacjami.

Na tym etapie warto skonsultować się z prawnikiem, który nakreśli scenariusze ewentualnej współpracy z inwestorem.

Przygotowanie dokumentów

Potencjalny inwestor będzie chciał osobiście poznać wspólników i odbyć z nimi rozmowy, których celem będzie nie tylko poznanie historii firmy, produktów i planów rozwoju, lecz także sprawdzenie, czy obie strony w taki sam sposób postrzegają różne kwestie biznesowe.

W całym tym procesie bardzo ważne jest wzajemne zaufanie. Jeśli firma i inwestor rozmijają się w kluczowych sprawach, nawiązywanie współpracy może okazać się bardzo ryzykowne.

Wspólnicy muszą ponadto przygotować dokumenty, na podstawie których inwestor oceni wiarygodność firmy, a także biznesplan. Nie należy przekłamywać w nim rzeczywistości, gdyż biznesplan – jak i towarzyszące mu dokumenty – zostaną przekazane do oceny menedżerom i księgowym, którzy mają doświadczenie w ocenie tego rodzaju materiałów.

Decydując się na wyłożenie środków finansowych, inwestor kieruje się realiami rynkowymi. Jego celem jest zysk z inwestycji i choć bierze pod uwagę, że młode firmy, przede wszystkim start-upy, mogą nie utrzymać się na rynku i nie przynieść zwrotu o spodziewanej stopie, to jednak podejmując decyzję będzie kierował się względami racjonalności.

Podsumowanie

Nawiązanie relacji z inwestorem to poważny krok biznesowy. W zamian za finansowanie, wspólnicy zobowiązują się wypłacać mu część zysku oraz dopuścić go w pewnym stopniu do struktury organizacyjnej.

Umowa może przewidywać także inne zobowiązania, np. konieczność uzyskania zgody inwestora na określone działania, uzyskiwanie jego opinii, regularne raportowanie, prawo przyłączenia albo pierwokupu.

Firma, która nie ma doświadczenia w tego rodzaju relacjach biznesowych, znajduje się w gorszej pozycji negocjacyjnej niż inwestor, który specjalizuje się w inwestowaniu w mniejsze przedsiębiorstwa.

Aby nie zawrzeć umowy, która pozornie wydaje się korzystna, lecz w rzeczywistości niesie ze sobą ryzyko, wspólnicy powinni skorzystać ze wsparcia prawnika. Ten zapozna się z umową i przeformułuje ją w sposób lepiej zabezpieczający interesy swojego klienta.

Inwestorzy również korzystają z zaplecza prawnego, więc warto dać sobie podobny poziom bezpieczeństwa. Prawnik może nie tylko sporządzać i opiniować umowy wraz z załącznikami, lecz także uczestniczyć w spotkaniach z inwestorem i reprezentować swoich klientów w negocjacjach na każdym etapie.

Firmy, które chcą nawiązać współpracę z inwestorem, zachęcamy do zapoznania się z ofertą kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy. Nasi prawnicy mają doświadczenie w tego rodzaju sprawach, co stanowi gwarancję należytej ochrony interesów Klienta.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3