Pogotowie Restrukturyzacyjne

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe w ogólnym zarysie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, natomiast kluczową rolę odgrywają w tym przypadku nie podobieństwa, ale różnice. Tutaj już bowiem pojawia się konieczność przygotowania opisu składu masy układowej, co komplikuje cały proces i znacząco go przedłuża.

W założeniu postępowanie to powinno trwać do 12 miesięcy. W tym postępowaniu z kolei nie ma ograniczeń w zakresie procentowego udziału wierzytelności spornych do ogólnej kwoty wierzytelności (w przyspieszonym postępowaniu układowym 15%).

Nowe postępowanie układowe

Postępowanie układowe wymaga ścisłej współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który docelowo powinien zostać wybrany do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Warto tu zauważyć, że tym ściślejsza musi być współpraca, im bardziej sformalizowane jest postępowanie naprawcze, a w tym przypadku z pewnością można już mówić o wysokim stopniu formalizacji.

Należy także nadmienić, że w przypadku postępowania układowego dochodzi do pewnego ograniczenia swobody przedsiębiorstwa – wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego. Mając na uwadze fakt, że w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga bardzo szybkich decyzji ważne, żeby w postępowaniu układowym nadzorcą sądowym został doradca restrukturyzacyjny, który zna daną branżę i cieszy się zaufaniem dłużnika i wierzycieli.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3