Pogotowie Restrukturyzacyjne

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to najbardziej inwazyjna i jednocześnie najbardziej inwazyjna forma restrukturyzacji, która pod wieloma względami podobna jest do postępowania upadłościowego.Procesem tym obejmuje się przedsiębiorstwa niewypłacalne i często w fatalnej kondycji. Od chwili rozpoczęcia postępowania dłużnik przestanie zarządzać własnym majątkiem, obowiązek ten przekazując zarządcy wyznaczonemu przez sąd.

Zarządca stanie się stroną postępowań oraz zdobędzie uprawnienie do renegocjacji lub wypowiadania umów zawartych przed pełnomocników przedsiębiorstwa. Najważniejszą jednak zmianą w stosunku do wszystkich pozostałych form restrukturyzacji jest fakt, że postępowanie sanacyjne może zostać wszczęte nie tylko na wniosek dłużnika, ale również wierzycieli dysponujących odpowiednią siłą głosu.

Jest to więc forma wymuszenia restrukturyzacji, która wierzycielom daje zdecydowanie większe szanse na zaspokojenie roszczeń niż proste ogłoszenie upadłości. Takie rozwiązanie nazywam windykacją restrukturyzacyjną.

Postępowanie sanacyjne – cel postępowania.

Celem tego postępowanie jest wprowadzenie głębokich reform w przedsiębiorstwie, które mają na tyle uzdrowić przedsiębiorstwo, żeby na bieżąco zaspokajało swoje aktualne koszty. W konsekwencji wierzyciele nie mogą być pokrzywdzeni. Dłużnik z kolei przy okazji przy ustawowej ochronie przed egzekucją może np. spieniężyć zbędne aktywa przedsiębiorstwa lub zdobyć nowe kontrakty. Przedsiębiorstwem zarządza już jednak zarządca, więc powinien robić wszystko w taki sposób, żeby zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu.

Możliwości prawne w ramach postępowania sanacyjnego.

W ramach postępowania sanacyjnego, które jest w pewnym sensie ulokowane pomiędzy dotychczasowym postępowaniem upadłościowym a postępowaniem układowym, istnieje wiele specyficznych możliwości prawnych, które są w palecie działań zarządcy. Przede wszystkim, co pewnie jest ważne głównie z punktu widzenia firm budowlanych, istnieje możliwości odstąpienia od niekorzystnych umów (za uprzednią zgodą sędziego-komisarza). Chodzi np. o takie kontrakty które straciły na znaczeniu gospodarczym dla dłużnika lub są nierentowne.

Istnieje możliwości dużo łatwiejszego, na zasadach dotychczasowego postępowania upadłościowego, rozwiązania umów o pracę z pracownikami.

W końcu istnieje możliwość zwolnienia zajęć dokonanych na aktywach dłużnika. Chodzi o te które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa lub są istotne z punktu widzenia powodzenia postępowania sanacyjnego. Na bazie nowej ustawy skorzystałem już z wszystkich tych środków i przyniosło to wymierne korzyści dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W samym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego można wnioskować o zwolnienie zajęć rachunków bankowych dłużnika.

Podsumowanie

Cztery formy restrukturyzacji, cztery warianty sytuacji wyjściowych i dwa elementy wspólne: doradca restrukturyzacyjny oraz cel – wyprowadzenie przedsiębiorstwa z zapaści. Z całą pewnością należy życzyć przedsiębiorcom, żeby nie było konieczności prowadzenia wobec nich postępowania sanacyjnego.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3