Pogotowie Restrukturyzacyjne

Plan restrukturyzacyjny

Stworzenie planu restrukturyzacyjnego jest często przedstawiane jako olbrzymie wyzwanie. Nie zawsze tak jest – wiele problemów wynika z faktu, że nie każdy wie, czym jest plan restrukturyzacyjny. Nie każdy też wie jak go napisać, aby był zgodny z wymogami praktycznymi.

Plan restrukturyzacyjny – nie zawsze łatwe zadanie

Celem nadrzędnym planu restrukturyzacyjnego jest stworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie wierzycieli bez konieczności ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa. Jednak tak sformułowany cel jest nieco zbyt abstrakcyjny, aby pod jego kątem tworzyć plan. Dlatego należy zawsze kierować się trzema podstawowymi pytaniami.

  • Jaka jest przyczyna trudnej sytuacji dłużnika?
  • Jakie – wstępnie – środki można przedsięwziąć i jakie koszty się z nimi wiążą?
  • Jak powinien wyglądać wykonalny harmonogram planu restrukturyzacyjnego?

Odpowiedzi na te trzy pytania pozwalają sformułować chociażby zarys planu restrukturyzacyjnego.

Forma i logika

Plan restrukturyzacyjny musi wyczerpująco opisywać nie tylko środki pozwalające na zażegnanie ryzyka niewypłacalności, ale także analizę szans i zagrożeń przedsiębiorstwa, co czyni ten dokument bardziej skomplikowanym. Zasadniczo nie ma jednego uniwersalnego szablonu planu restrukturyzacyjnego, choć prawo określa pewne minimalne wymagania formalne, które każdy wniosek musi zawierać.

Jednak brak zunifikowanego wzoru dokumentu jest źródłem potencjalnych problemów, ponieważ pozostawia możliwość zarzucenia planowi niedoskonałości technicznej. Jednocześnie jednak właśnie takie ukonstytuowanie wniosku restrukturyzacyjnego pozwala na dostosowanie tej formy przeciwdziałania niewypłacalności do specyfiki przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać, że plan restrukturyzacyjny nie jest dokumentem, który pozwala na jednorazowe uniknięcie niewypłacalności – taki jest jego cel nadrzędny, ale ostatecznie wiedza zdobyta dzięki analizie przyczyn trudnej sytuacji oraz faktycznego stanu przedsiębiorstwa w kontekście kondycji sektora gospodarczego dają informacje przydatne również w prowadzeniu działalności po zamknięciu procesu restrukturyzacyjnego.

Całość jest więc pewnym logicznym ciągiem. Zaczyna się od analizy przyczyn trudnej sytuacji. Następnie określa się specyfikę błędów popełnianych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W końcu formułuje się sposoby naprawy błędów oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków, co ostatecznie prowadzi do zażegnania ryzyka niewypłacalności. Jednocześnie dobry plan restrukturyzacyjny tworzy podstawy do sprawnego działania organizacji po zakończeniu restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacyjny powinien zostać sporządzony przez doradcę restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę na temat branży w której działa przedsiębiorstwo.

Podsumowanie

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem o pewnych minimalnych wymogach technicznych, ale możliwym do dostosowania do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i warunków mikro oraz makroekonomicznych. To stwarza poważne trudności w przygotowaniu wiarygodnego i kompleksowego planu nawet na etapie wstępnego planu. Dlatego w kolejnych wpisach będę starał się zawrzeć informacje na temat szczegółowych zadań, które należy wykonać, aby przygotować w pełni skuteczny plan restrukturyzacyjny.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3